Slideshow CK

Привітання
Дорога до району та районного центру
Курган Огуз
Найвищий скіфський курган в Причорномор'ї Україні - могила скіфського царя IV століття до н. е.
Районна державна адміністрація
74701, Херсонська обл., смт.Нижні Сірогози, вул.Садова, 7, тел.: 05540-2-11-81, факс: 8-05540-2-14-59
Нижні Сірогози
Початок центральної вулиці
Пам'ятник "Скорботна мати''
Меморіал на честь воїнів, які захищали та визволяли район у роки Другої Світової війни
Вулиці районного центру
Школа в районному центрі
Нижньосірогозька ЗОШ I-III ступенів
Аграрні масиви району
Косовиця зернових
Збирання пшениці - основної зернової культури району
Нижньосірогозький район
Краса весняного квітування в степу
Святкування ювілею
Відзначення 200-річчя від заснування Нижніх Сірогоз
Вулиці селища
Біле вбрання дерев навесні
Водойми в центрі селища
Курган ''Козел''
Скіфська могила в степах біля села Новоолександрівка Нижньосірогозького району
Сільськогосподарські угіддя района
Соняшник - основна олійна культура в Нижньосірогозькому районі

Сектор житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій

 

Адреса: 74701, смт. Нижні Сірогози, вул. Леніна, буд. 7.

 

Телефон: 2-14-51

 

Завідувач сектора житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації – Ткаченко Василь Миколайович.

 

Головний спеціаліст сектора житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації – Вакантна посада.

 

Перелік завдань, визначених положенням про сектор житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації

 

1) бере  участь  у  реалізації  державної  політики  у  сфері житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій,  готує  пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку та проекту бюджету району подає районній державної адміністрації пропозиції з цих питань;

2) готує   пропозиції   до   програм   соціально-економічного розвитку  району  та  проектів  місцевого  бюджету  і  подає їх на розгляд до районної держадміністрації;

3) координує  роботу  житлово-комунальних    підприємств, пов'язану з наданням населенню району житлово-комунальних послуг;

4) забезпечує в межах своїх повноважень додержання вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства;

5) готує і подає в  установленому  порядку  пропозиції  щодо:

- удосконалення структури управління та розвитку житлово-комунального господарства району;

- фінансування регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів;

- розвитку підприємництва та конкуренції, демонополізації житлово-комунального господарства  та формування    ринку житлово-комунальних послуг;

- доцільності передачі   в   управління,  оренду  або  концесію цілісних майнових  комплексів  житлово-комунального  господарства, приватизації    підприємств,  які задовольняють   потреби   у житлово-комунальних послугах більш як двох  територіальних  громад району та мають важливе соціальне значення;

- удосконалення управління  майном  підприємств,   установ   та організацій житлово-комунального господарства;

- удосконалення системи     соціального    захисту    населення (споживачів житлово-комунальних послуг) та встановлення соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування;

6) забезпечує    згідно    із   законодавством   реформування житлово-комунального господарства району відповідно до державної і місцевої програм на засадах прозорості та гласності;

7) бере участь у розгляді питань, пов'язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

8) бере участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження, запровадження нових нормативних вимог з енергозбереження, контрольних показників теплового захисту та енергопаспортизації будівель, впровадження екологічно безпечних технологій;

9) бере участь у розробленні та організації реалізації заходів із забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів при проектуванні, будівництві та реконструкції будинків і споруд;

10) сприяє розробленню проектів благоустрою міст, селищ і сіл;

11) проводить моніторинг стану реалізації державних, галузевих та місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства,  а також  дебіторсько-кредиторської  заборгованості  підприємств,  що надають житлово-комунальні послуги;

12) організовує розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталої  роботи  житлово-комунального  господарства району  в  осінньо-зимовий  період,  а  також ліквідацію наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф;

13) здійснює відповідно до законодавства контроль за додержанням правил  комунального  обслуговування  та благоустрою, станом  експлуатації  та  утримання  житлового  фонду  і  об'єктів комунального господарства;

14) вживає заходів до поліпшення роботи  підприємств з енергозбереження і оснащення об'єктів житлово-комунального господарства і наявного житлового фонду району засобами обліку та регулювання  споживання  води  і  теплової  енергії  відповідно до завдань державних та регіональних програм;

15) сприяє   реалізації   інвестиційної політики   у  сфері будівництва,  реконструкції і капітального ремонту об'єктів житлово-комунального   господарства, здійснює контроль за їх будівництвом у межах своєї компетенції;

16) бере  участь  у  реалізації  державної  політики  у сфері охорони  навколишнього  природного  середовища  та   раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, санітарного стану населених пунктів, якості питної води, поліпшення технічного і   технологічного   стану   систем тепло-, водопостачання та водовідведення, запобігання   підтопленню   населених   пунктів, ліквідації його наслідків;

17) проводить  організаційну та методичну роботу, спрямовану на  реалізацію державної політики у  сфері  охорони  праці та соціального захисту працівників житлово-комунального господарства;

18) сприяє формуванню та  розвитку  комунальної  служби у сільській місцевості;

19) готує пропозиції щодо визначення  умов укладення (розірвання) контрактів з керівниками  підприємств,  установ  та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрацій, а також погоджує призначення  на  посаду  і  звільнення  з  посади керівників цих підприємств;

20) розглядає в установленому порядку у межах своєї компетенції,   звернення   громадян,   підприємств, установ і організацій, здійснює  прийом  громадян  та  вживає  відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;

21) інформує  населення  через засоби масової інформації про програми розвитку комунального господарства району, організовує їх громадське обговорення;

22) забезпечує реалізацію державної політики у сфері енергозбереження;

23) забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення;

24) подає голові районної державної адміністрації, управлінням обласної  державної адміністрації: житлово-комунального господарства, з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи:

пропозиції до проектів державних та регіональних програм щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

пропозиції щодо включення до проектів державного і місцевих бюджетів витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, систем зв’язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

25) здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку і аналіз інформації про стан техногенної та природної безпеки та забезпечує оперативне інформування голови районної держадміністрації, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної  держадміністрації;

26) подає голові районної держадміністрації пропозиції щодо утворення та складу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі;

27) координує діяльність сил територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

28) забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації;

29) бере участь:

у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об’єктів і об’єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха;

у підготовці для подання голові районної держадміністрації пропозицій щодо розподілу коштів резервного фонду відповідного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

в організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що проводяться силами цивільного захисту;

у впровадженні в практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації;

у розробленні для подання в установленому порядку голові районної держадміністрації планів цивільного захисту і заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

в організації та проведенні підготовки органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період, зокрема підготовки учнів  з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту (цивільної оборони);

у розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період;

у межах своїх повноважень у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності;

30) організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом і цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

31) сприяє під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій застосуванню за призначенням сил Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих та невоєнізованих формувань;

32) організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану;

33) разом з територіальним органом управління МНС подає голові районної держадміністрації пропозиції щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту, а також щодо місць їх зберігання;

34) організовує накопичення та зберігання засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту та їх своєчасну видачу під час загрози виникнення або виникнення радіаційних і хімічних аварій та в особливий період;

35) перевіряє готовність комунальних аварійно-рятувальних служб до реагування на надзвичайні ситуації;

36) розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту в територіальній обороні;

37) готує та вносить на розгляд голови відповідної держадміністрації пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

38) організовує роботу розрахунково-аналітичних груп з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій;

39) організовує та забезпечує роботу місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

40) готує в межах своїх повноважень для подання голові відповідної держадміністрації пропозиції щодо заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

41) здійснює у межах своїх повноважень контроль за проведенням робіт з ліквідації наслідків радіаційних аварій;

42) дає оцінку радіаційній обстановці на територіях, забруднених унаслідок  радіаційних аварій, організовує проведення радіоекологічного моніторингу і координує роботи з визначення радіаційної обстановки на таких територіях;

43) готує аналітичні та інформаційні матеріали про стан захисту населення, яке постраждало від наслідків радіаційних аварій;

44) готує у межах своїх повноважень для подання голові місцевої держадміністрації пропозиції щодо потреби у видатках на проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

45) бере у межах своїх повноважень участь у виконанні зобов’язань за міжнародними договорами у сфері захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій;

46) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та здійснює контроль за її збереженням;

47) організовує роботу із забезпечення готовності системи зв’язку та централізованого оповіщення;

48) організовує роботу евакуаційної комісії в районі;

49) забезпечує отримання та доведення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення територіальної підсистеми цивільного захисту у вищі ступені готовності;

50) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Сектором житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій не надаються адміністративні послуги.