Slideshow CK

Привітання
Дорога до району та районного центру
Курган Огуз
Найвищий скіфський курган в Причорномор'ї Україні - могила скіфського царя IV століття до н. е.
Районна державна адміністрація
74701, Херсонська обл., смт.Нижні Сірогози, вул.Садова, 7, тел.: 05540-2-11-81, факс: 8-05540-2-14-59
Нижні Сірогози
Початок центральної вулиці
Пам'ятник "Скорботна мати''
Меморіал на честь воїнів, які захищали та визволяли район у роки Другої Світової війни
Вулиці районного центру
Школа в районному центрі
Нижньосірогозька ЗОШ I-III ступенів
Аграрні масиви району
Косовиця зернових
Збирання пшениці - основної зернової культури району
Нижньосірогозький район
Краса весняного квітування в степу
Святкування ювілею
Відзначення 200-річчя від заснування Нижніх Сірогоз
Вулиці селища
Біле вбрання дерев навесні
Водойми в центрі селища
Курган ''Козел''
Скіфська могила в степах біля села Новоолександрівка Нижньосірогозького району
Сільськогосподарські угіддя района
Соняшник - основна олійна культура в Нижньосірогозькому районі

Перелік послуг та основні завдання, що надаються структурними підрозділами Нижньосірогозької районної державної адміністрації

 

Відділ агропромислового розвитку

  

Основними завданнями відділу є:

 

- забезпечення реалізації державної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва; 

-  участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій регіону; 

- організація роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки; 

- участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави.

 

Відділ економіки і регіонального розвитку

Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації на відповідній території:

 

-  державної політики економічного і соціального розвитку;

-  державної цінової політики;

- державної політики в галузі будівництва, транспорту та розвитку інфраструктури;

- державної промислової політики;

-  державної регіональної політики;

- державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

- державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики;

-  державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

- державної політики у сфері управління об’єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;

- єдиної державної зовнішньоекономічної політики;

- державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району;

- державної політики у сфері екології, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами);

- державної політики у сфері житлово-комунального господарства, житлової політики, благоустрою населених пунктів,  паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження;

- державної політики щодо децентралізації;

-  державної політики  в сфері цивільного захисту;

- державної політики у сфері реєстрації речових прав на нерухомість;

- державної політики у сфері реєстраціїюридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

 

Основним завданням відділу є:

-  забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

-  надає адміністративні послуги;

- здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

-  аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузевих сферах по району, вживає заходів до усунення недоліків;

-  готує в межах компетенції та вносить пропозиції до проекту районного бюджету;

- розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

- бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи районної державної адміністрації;

- бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

- бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної  ради;

- готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

- контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади за галузевою спрямованістю та надає відповідну методичну допомогу;

- здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування, з питань, що належать до його компетенції;

- готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

- забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

- забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, пожежної безпеки;

-  бере участь у розгляді питань, пов'язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

- розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

- опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

- забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

- постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

        - організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів відділу;

        -    забезпечує захист персональних даних.

У сфері економічного розвитку та торгівлі:

1)забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

2)розробляє проект районної стратегії розвитку, забезпечує координацію виконання районної стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;

3)розробляє прогнози економічного та соціального розвитку на середньостроковий період та програми економічного та соціального  розвитку району на короткостроковий період, а також проекти державних цільових програм, метою яких є розв’язання проблем розвитку району;

4)аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку району, проводить оцінку внутрішньорайонної диференціації економічного і соціального розвитку;

5)забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період;

6)здійснює в установленому порядку моніторинг показників розвитку району;

7)бере участь у проведенні оцінки та аналізу результатів діяльності сільських та селищної рад району;

8)                проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на районному ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток району;

9)бере участь у розробленні заходів щодо реалізації політики ціноутворення та забезпечення соціального захисту населення та зниження собівартості послуг суб’єктів природних монополій, ринків послуг та у  житлово – комунальній сфері;

10)здійснює контроль за дотриманням в районі вимог Законів України «Про металобрухт» та «Про ліцензування видів господарської діяльності».

11)розробляє заходи до програми щодо розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює відповідний моніторинг.

12)сприяє формуванню в області інфраструктури для підтримки малого і середнього підприємництва.

13)бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування.

14)взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади у сфері забезпечення державного регулювання роздрібної та оптової торгівлі, побутового обслуговування, наповнення споживчого ринку.

15)Здійснює підготовку відповідних інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей району

16)виконує інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

У сфері інноваційно-інвестиційної політики та розвитку підприємництва:

1) готує пропозиції керівництву району, спрямовані на забезпечення сталого розвитку економіки району;

2) здійснює аналіз діяльності підприємств малого та середнього бізнесу, перспектив їх розвитку;

3) здійснює аналіз ефективності існуючої інфраструктури підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності та розробляє пропозиції щодо її удосконалення;

4) координує діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо реалізації в районі державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

5) приймає участь у підготовці, супроводі та відборі інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та наданню пропозицій до органів виконавчої влади щодо впровадження та вдосконалення механізмів фінансово-кредитної підтримки суб'єктів господарської діяльності, які реалізують (планують реалізувати) такі інвестиційні проекти;

6) координує взаємодію з міжнародними і українськими грантовими організаціями та здійснює моніторинг реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;

7) здійснює перегляд регуляторних актів;

8) бере участь у підготовці та розробці до видання навчально-методичних, довідкових, інформаційних, рекламних та презентаційних матеріалів, які сприятимуть розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності області, розвитку малого підприємництва, дозвільної системи та регуляторної політики;

9) здійснює роботу з підготовки та оновлення інвестиційного паспорту району;

10) координує роботу районного ресурсного центру розвитку громад;

 11) визначає інвестиційний попит району на основі визначених державою пріоритетів;

12) розробляє проект районних програм інвестиційного розвитку та міжнародної і міжрегіональної співпраці, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання вище зазначених програм;

13) готує пропозиції щодо надання підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у  пріоритетних галузях економіки району;

14) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату, готує пропозиції щодо перспективних інвестиційних проектів економічної та соціальної сфер;

15) співпрацює  з установами та організаціями, що займаються сприянням розвитку місцевих громад, підприємництву, інноваційно-інвестиційній діяльності та можуть надати методично-консультаційну підтримку на районному рівні;

16) відповідає за наповнення web-сайту адміністрації оперативною інформацією щодо інвестиційних можливостей району;

17) відповідає за оновлення реєстру (переліку) грантодавців, з якими доцільно налагодити співпрацю;

18) сприяє участі громад району в конкурсах проектів розвитку територіальних громад;

19) оновлює базу даних про вільні земельні ділянки, які можуть пропонуватися для реалізації інвестиційних проектів, веде моніторинг вільних земельних ділянок для визначення перспектив їх використання;

20) оновлює базу даних про наявність вільних приміщень на території району, які можуть пропонуватися для реалізації інвестиційних проектів, моніторингу вільних приміщень для визначення перспектив їх використання;

21) реалізує проекти міжнародної технічної допомоги та є координатор проектів;

22) приймає участь у розробці стратегічних і програмних документів з питань залучення зовнішньої допомоги ЄС відповідно до пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку України;

23) приймає участь у реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України у світову  економіку та розширення економічного і соціального співробітництва з ЄС.

У сфері інфраструктури:

1) аналізує стан і тенденції розвитку галузей транспорту та зв'язку району, бере участь у визначенні пріоритетів та готує голові райдержадміністрації пропозиції, спрямовані на забезпечення сталого розвитку району та організації надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності;

2) готує спрямовані на виконання законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо реформування і розвитку галузей транспорту та зв'язку і вживає заходів для їх реалізації;

3) аналізує потреби району в перевезенні автомобільним транспортом, у послугах  поштового  зв'язку,  телекомунікаціях  та  визначає відповідність їх нормативним показникам;

4) бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо створення сприятливих умов для надання транспортних послуг та послуг поштового зв'язку;

5) бере участь у формуванні напрямів діяльності райдержадміністрації щодо підвищення рівня безпеки експлуатації усіх видів транспорту та у роботі комісії з питань безпеки руху;

6) спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації  подає пропозиції щодо потреби в коштах для покриття витрат за надані послуги транспорту пільговим категоріям населення;

7) аналізує та готує інформацію про фактичне відшкодування приватним перевізникам коштів на перевезення населення пільгових категорій;

8) бере участь у формуванні транспортної мережі району;

9) здійснює аналіз та підготовку пропозицій щодо регулювання (встановлення) тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху в міжміському та приміському внутрішньообласному сполученні.

 

У сфері комунальної інфраструктури:

1) проводить моніторинг об’єктів комунальної інфраструктури щодо протяжності та технічного стану – вулиць, мереж вуличного освітлення, пішохідних доріжок та тротуарів, мостів, шляхопроводів, зелених насаджень, газонів, квітників;

2) розробляє та формує за пропозиціями сільських, селищної рад переліки комунальних доріг, які потребують проведення першочергових ремонтних робіт;

3) проводить моніторинг  електрифікації вулиць населених пунктів району.

У сфері містобудування, архітектури та будівництва:

1) підготовка рішень щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях;

2) внесення пропозицій щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району;

3) підготовка пропозицій до програм соціального-економічного розвитку району і подання їх на розгляд до районної державної адміністрації;

4) здійснення моніторингу:

реалізації схеми планування території району;

стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій);

забудови та іншого використання територій;

5) сприяння розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів;

6) внесення пропозицій виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації;

7) сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

8) забезпечення контролю в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом "б" частини першої статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";

9) підготовка пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;

10) у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, прийняття участі у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;

11) координація діяльності:

суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об'єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

12) надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

13) надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки;

14) надання пропозицій органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району;

15) оформлення паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;

16) забезпечення ведення містобудівного кадастру на території району;

17) забезпечення виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

18) співпраця з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об'єктів містобудування;

19) інформування населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

20) організація проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів

21) забезпечення в межах своїх повноважень охорони,  контролю  за використанням     пам'яток     архітектури    і    містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;

22) інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

У галузі будівництва:

1) бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (у разі визначення структурного підрозділу розпорядником коштів за програмою);

2) розробляє проекти комплексних районних програм будівництва, у тому числі житлового, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

3) здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціально значущих та незавершених будівництвом об'єктів;

5) здійснює моніторинг проектування та будівництва об'єктів в рамках реалізації проектів державного значення;

6) бере участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження, запровадження нових нормативних вимог з енергозбереження, контрольних показників теплового захисту та енергопаспортизації будівель, впровадження екологічно безпечних технологій;

7) бере участь у розробленні та організації реалізації заходів із забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів при проектуванні, будівництві та реконструкції будинків і споруд;

9) бере участь у складанні переліків об'єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території;

10) надає пропозиції щодо розроблення порядків залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;

11) розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів держадміністрації поточні перспективні програми капітального будівництва у межах адміністративно-територіальної одиниці, в межах компетенції забезпечує складання переліків проектів будов, титульних списків будов, проектно-вишукувальних робіт тощо;

12) здійснює інші повноваження у сфері будівництва відповідно до діючих законів України.

У сфері житлово-комунального господарства:

А) у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг:

1) розробляє і реалізує районні програми, приймає участь у розробленні, реалізації та фінансуванні державних програм у  сфері  житлово-комунального господарства ;

2) взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;

3) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них;

4) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням;

5) проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;

6) надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів житлово-комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції структурного підрозділу;

7) реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду соціального призначення;

8) розглядає питання спільно з органами місцевого самоврядування щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації державного житлового фонду, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ ;

9) інформує населення про проведення заходів щодо реконструкції, заміни житлового фонду;

10) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду;

Б) у сфері теплопостачання та енергозбереження:

1) організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об'єктів житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об'єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період ;

2) вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах району, оснащення об'єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води згідно із загальнодержавними та регіональними програмами.

3) забезпечує розроблення проектів з енергозбереження, проведення  енергетичних обстежень на підприємствах житлово-комунального господарства, сприяє впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій

В) у сфері питної води та питного водопостачання:

1) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у цій сфері правил і норм;

2) забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;

3) здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;

4) розробляє і забезпечує реалізацію проектів зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання

Г) у сферах благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання:

1) інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів ;

2) здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, озеленення, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;

3) надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

4) надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

5) надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання.

У сфері цивільного захисту :

1) здійснює функцій постійно діючого органу управління цивільного захисту територіальної підсистеми (ланки);

2) забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням рішень комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, здійснює функцій робочого органу (секретаріату) такої комісії;

3) забезпечує  готовність  органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми (ланки) до дій за призначенням;

4) розробляє та подає на затвердження плани діяльності територіальної підсистеми (ланки), інші плани у сфері цивільного захисту, здійснює контроль за їх виконанням;

5) розробляє проекти місцевих програм у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, зменшення можливих втрат, надає програми у встановленому порядку на затвердження, забезпечує моніторинг їх реалізації;

6) проводить моніторинг надзвичайних ситуацій, здійснює прогнозування імовірності їх виникнення та визначає показники ризику;

8) забезпечує здійснення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

9) надає  пропозиції щодо утворення місцевих та комунальних аварійно-рятувальних служб, здійснює контроль за їх готовністю до дій за призначенням;

10) готує пропозиції до плану навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб місцевих державних адміністрацій, суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

11) сприяє   підготовці органів управління та сил цивільного захисту ланок територіальної підсистеми до дій за призначенням;

12) здійснює контроль за проведенням практичної підготовки на підприємствах, в установах та організаціях шляхом узагальнення звітів про проведення спеціальних об'єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту;

13) визначає потреби та організовує завчасного накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у зонах спостереження суб'єктів господарювання радіаційної небезпеки I і II категорій, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного контролю та розвідки;

14) організовує  та здійснює заходи з питань створення, збереження і використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

15) організовує виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;

16) визначає потребу фонду захисних споруд цивільного захисту, планує  та організовує роботу з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення, організовує  його укриття;

17) готує рішення про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності;

18) організовує  облік фонду захисних споруд цивільного захисту;

19) організовує  проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх, за погодженням із ДСНС України, з фонду таких споруд;

20) надає на запити замовників вихідних даних та вимог до завдань на розробку розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі містобудівної документації та участь у підготовці вихідних даних для розробки розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у проектній документації;

21) у режимі підвищеної готовності для єдиної державної системи цивільного захисту, територіальної підсистеми (ланки):

забезпечення організації оповіщення органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми (ланки), а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування їх про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;

підготовка розпорядчих документів, спрямованих на посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних об'єктах, території об'єкта підвищеної небезпеки та/або за його межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

організація функціонування постів радіаційного і хімічного спостереження та розрахунково-аналітичних груп для здійснення спостереження за радіаційною і хімічною обстановкою при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій, пов'язаних з викидом (виливом) у довкілля радіоактивних та небезпечних хімічних речовин;

уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;

уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій;

участь у заходах із приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, підготовка пропозицій щодо залучення у разі потреби додаткових сил і засобів;

22) у режимі надзвичайної ситуації для єдиної державної системи цивільного захисту, територіальної підсистеми (ланки):

забезпечення організації оповіщення органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми (ланки), а також населення про виникнення надзвичайної ситуації;

підготовка розпорядчих документів щодо переведення територіальної підсистеми (ланки) у режим надзвичайної ситуації, про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, у разі прийняття рішення про її утворення;

організація робіт із визначення зони надзвичайної ситуації;

здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

участь в організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, керівництві проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

участь в організації заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;

участь в організації (у разі потреби) евакуаційних заходів;

участь в організації радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

організація безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглих до них територіях;

забезпечення інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;

23) у режимі надзвичайного стану - виконання завдань відповідно до Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану";

24) здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, визначених законом.

У сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень:

1)  здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, спрямована на забезпечення визнання та захисту державою таких прав.

2) встановлення відповідності заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема:

відповідність обов'язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законом;

відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав;

відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі прав, відомостям, що містяться у поданих документах;

наявність обтяжень прав на нерухоме майно;

наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов'язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації;

3) перевірка документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення;

4) під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, надає запит до органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних інформаційних систем, документів та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником. Органи державної влади, підприємства, установи та організації зобов'язані безоплатно протягом трьох робочих днів з моменту отримання запиту надати запитувану інформацію в паперовій та (за можливості) в електронній формі;

5) використання відомостей Державного земельного кадастру шляхом безпосереднього доступу до нього у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України під час проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки;

6) відкриття та/або закриття розділів в Державному реєстрі прав, внесення до нього записів про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об'єкти та суб'єктів таких прав;

7) присвоєння за допомогою Державного реєстру прав реєстраційного номера об'єкту нерухомого майна під час проведення державної реєстрації прав;

8) виготовлення електронної копії документів та розміщення їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав);

9) формування документів за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав;

10) формування та ведення реєстраційних справ у паперовій формі.

11) здійснення інших повноважень, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

У сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:

1) державна реєстрація юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців;

2)  прийняття та перевірка документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів або відмови у державній реєстрації;

3) проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру.

 

Управління соціального захисту населення

  

Основними завданнями управління є:

 

-   забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань;  

- організація ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями; 

-   забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім'ї, попередження насильства в сім’ї; 

- забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, оздоровлення та відпочинку дітей, протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері; 

-  призначення та виплата соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива; 

-  організація соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги; 

-  розроблення та організація виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування; 

-  забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури;

-  реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, розроблення та виконання відповідних регіональних програм; 

-  здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

-  розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми.

 

Перелік послуг, які надаються  управлінням:

 

-  державна допомога сім'ям з дітьми: 

- допомога у зв’язку з вагітністю та пологами; 

- допомога при народженні дитини; 

- допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; 

- допомога на дітей одиноким матерям; 

- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям; 

- компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги; 

- державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам; 

- тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; 

-  державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам; 

- державна допомога непрацездатній особі, яка доглядає за інвалідом І групи або особою похилого віку, яка досягла  80-річного віку; 

- щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним;

- житлова субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу; 

- видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; 

- щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг; 

- одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;  

- адресна грошова допомога на придбання твердого палива і скрапленого газу; 

- одноразова грошова допомога постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам; 

- матеріальна допомога військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби; 

- компенсація підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період; 

- одноразова матеріальна допомога мешканцям району, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин, за рахунок коштів районного бюджету; 

- одноразова  матеріальна допомога інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам; 

- компенсація на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів та  на транспортне обслуговування; 

- компенсація вартості санаторно-курортного лікування та забезпечення санаторно-курортним путівками осіб  пільгових категорій; 

- видача направлень для надання реабілітаційних послуг; 

- видача направлень на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення;

- видача путівок до будинків-інтернатів ; 

- видача посвідчень та талонів на проїзд пільговим категоріям населення;

- забезпечення путівками до ДПУ «МДЦ «Артек»; 

- забезпечення путівками до позаміських дитячих таборів дітей пільгових категорій; 

- повідомна реєстрація колективних договорів. 

 

Фінансове управління 

 

Основними завданнями управління є: 

- забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району; 

- розроблення в установленому порядку проекту районного бюджету; 

- підготовка розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання  таких документів  на розгляд районної державної адміністрації; 

- забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів; 

- проведення разом з іншими структурними підрозділами аналізу фінансово – економічного стану району, перспективи його подальшого розвитку; 

- розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат; 

- здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів; 

- здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджетів району, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

 

Відділ освіти, молоді та спорту

  

Основними завданнями відділу є:

 

-  участь у забезпеченні реалізації на території  району державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, молоді, фізичної культури та спорту; 

- забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості; 

- визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів; 

- створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку,  педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти, молоді та спорту; 

- створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей; 

- забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей регіону; 

- здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, молоді та спорту, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти; 

- координація діяльності навчальних закладів, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, організація роботи з їх нормативного, програмного кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення; 

- управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні; 

- здійснення атестації навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих на території, оприлюднення результатів атестації; 

- забезпечення моніторингу у сфері освіти; 

- сприяння функціонуванню системи науково-технічної та економічної інформації в регіоні, формуванню баз даних і фондів науково-технічної інформації про технології та їх складові, що відповідають потребам району; 

- сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів; 

- забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань; 

- сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні; 

- організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя; 

- сприяння розвитку олімпійського, параолімпійського та дефлімпійського  руху; 

- забезпечення підготовки і проведення в районі навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів; 

- сприяння міжнародному співробітництву з питань дітей, молоді, фізичної культури та спорту; 

- сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту;

- участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

 

Сектор культури і туризму

  

Основними завданнями відділу є: 

- забезпечення на відповідній території реалізації державної політики з питань охорони культурної спадщини, туризму; 

- здійснення відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері музейної та бібліотечної справи, кінематографії; 

- забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина; 

- сприяння захисту прав і законних інтересів творчих працівників і їх спілок, а також закладів,підприємств і організацій культурно-мистецької сфери, що діють на відповідній території; 

- створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та мистецтва організація її матеріально-технічного забезпечення; 

- розробка та практична реалізація механізму взаємодії з Нижньосірогозьким Будинком творчості дітей та юнацтва з питань розвитку туризму в районі, а також з іншими організаціями незалежно від їх відомчого підпорядкування, форм власності, що приймають на відпочинок та лікування, організовують екскурсії та подорожі на території області, з районною державною адміністрацією; 

- координація діяльності всіх туристичних закладів, установ, організацій, що приймають на відпочинок на території району. 

 

Перелік адміністративних послуг, які надаються сектором: 

- Погодження на відчуження або передачу пам`яток місцевого значення їхнім власникам чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління.

 

Служба у справах дітей

  

Основними завданнями служби є: 

- реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень; 

- розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей; 

- координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів  місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності; 

- забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї; 

- здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності; 

- ведення державної статистики щодо дітей; 

- ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок); 

- визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень; 

- забезпечення ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів; 

- забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є служба; 

- забезпечення виконання актів та доручень Президента України з питань державної кадрової політики.

  

Архівний сектор 

 

Основними завданнями сектора є: 

- забезпечення реалізації державної політики у галузі архівної справи та діловодства на території району; 

- здійснення управління архівною справою і діловодством на території району, координація діяльності державних органів , органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та / або юридичними особами приватного права ( приватні архіви) у питаннях архівної справи і діловодства; 

- внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення обліку та постійне зберігання  цих документів, а також  використання відомостей, що в них містяться; 

- проведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства та археографії, впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду  в практику діяльності архівних установ;

- здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

  

Перелік послуг, які надаються сектором:

 

- Виконання запитів соціально-правового характеру (надання архівних довідок, копій, витягів на запити юридичних осіб та заяв громадян); 

- приймання на довгострокове зберігання і облік документів Національного архівного фонду та документів з особового складу від ліквідованих підприємств, установ та організацій, зареєстрованих у районі; 

- видача документів у тимчасове користування за межі архівного сектору. 

 

Сектор надання адміністративних послуг

 

Основними завданнями сектора є:

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

  

 Перелік адміністративних послуг

 

- Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем; 

- Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

- Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;

- Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття;

- Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців; 

- Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них; 

- Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення; 

- Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням; 

- Державна реєстрація  права власності на нерухоме майно, інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна); 

- Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- Реєстрація громадського об’єднання;

- Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання;

- Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту;

- Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання;

- Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання; 

- Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення;

- Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання; 

- Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження;

- Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження;

- Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження;

- Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника; 

- Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення); 

- Оформлення та видача проїзного документа дитини;

- Оформлення та видача паспорта громадянина України;

- Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого;

-  Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку; 

- Реєстрація місця проживання особи; 

- Зняття з реєстрації місця проживання особи;

- Реєстрація місця перебування особи; 

- Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи; 

- Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру;

- Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку;

- Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу; 

- Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу;

- Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу;

- Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу; 

- Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу; 

-  Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;

обмеження у використанні земель;

земельну ділянку;

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території);

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації. 

- Видача довідки про:

1) наявність та розмір земельної частки (паю);

2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).

- Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою;

-  Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями; 

- Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників; 

- Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки; 

- Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів;

- Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів; 

- Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки; 

-  Видача будівельного паспорта забудови  земельної ділянки;

- Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки; 

- Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок виконання підготовчих робіт;

- Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок виконання будівельних робіт;

- Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність об’єкта до експлуатації;

-   Висновок державної екологічної експертизи; 

- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи  документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо; 

- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи  щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров’я населення; 

- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи  щодо продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів та небезпечних факторів, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров’ю людей; 

- Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; 

- Дозвіл на виконання будівельних робіт; 

 - Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду; 

- Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин; 

- Дозвіл на спеціальне водокористування;

- Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об'єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі; 

- Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об'єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агропродовольчих ринків; 

- Експлуатаційні дозволи для потужностей (об'єктів): 

з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.