Slideshow CK

Привітання
Дорога до району та районного центру
Курган Огуз
Найвищий скіфський курган в Причорномор'ї Україні - могила скіфського царя IV століття до н. е.
Районна державна адміністрація
74701, Херсонська обл., смт.Нижні Сірогози, вул.Садова, 7, тел.: 05540-2-11-81, факс: 8-05540-2-14-59
Нижні Сірогози
Початок центральної вулиці
Пам'ятник "Скорботна мати''
Меморіал на честь воїнів, які захищали та визволяли район у роки Другої Світової війни
Вулиці районного центру
Школа в районному центрі
Нижньосірогозька ЗОШ I-III ступенів
Аграрні масиви району
Косовиця зернових
Збирання пшениці - основної зернової культури району
Нижньосірогозький район
Краса весняного квітування в степу
Святкування ювілею
Відзначення 200-річчя від заснування Нижніх Сірогоз
Вулиці селища
Біле вбрання дерев навесні
Водойми в центрі селища
Курган ''Козел''
Скіфська могила в степах біля села Новоолександрівка Нижньосірогозького району
Сільськогосподарські угіддя района
Соняшник - основна олійна культура в Нижньосірогозькому районі

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації 

28.10.2016 № 341

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор культури і туризму

Нижньосірогозької районної державної адміністрації

(нова редакція)

 

 1. Сектор культури і туризму Нижньосірогозької районної державної адміністрації (далі - Сектор) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Нижньосірогозького району забезпечує виконання покладених на нього завдань.
 2. Сектор підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також підзвітний та підконтрольний управлінням обласної державної адміністрації: культури; туризму і курортів.
 3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Державного агентства України з туризму та курортів, наказами Міністерства культури України, управлінь обласної державної адміністрації: культури; туризму і курортів, розпорядженнями голів обласної та районних державних адміністрацій, рішеннями Херсонської обласної та Нижньосірогозької районної рад цим Положенням.
 4. Сектор культури і туризму Нижньосірогозької районної державної адміністрації є правонаступником відділу культури і туризму Нижньосірогозької районної державної адміністрації.
 5. Основними завданнями Сектора є:

- забезпечення реалізації на території району  державної політики в галузі культури і туризму; вільного розвитку культурно-мистецьких процесів; доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України; функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

- сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту; відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин; збереженню культурної спадщини; захисту прав творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури.

 1. Завданнями Сектора відповідно до покладених повноважень у сфері культури є:

6.1. Створення умов для:

- розвитку соціальної інфраструктури у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

- розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобутку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва;

- забезпечення доступу населення до надбань культури, писемності, традицій і звичаїв корінних народів та національних меншин;

- задоволення  культурно-мовних,   освітніх,   інформаційних   потреб українців, які проживають за межами України, налагодження співпраці з державними установами, громадськими, національними центрами іноземних держав з питань, що належать до компетенції управління;

- сприяння формуванню репертуару кінотеатру, мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

- захисту прав споживачів національного культурного продукту;

- централізованого комплектування та використання бібліотечних фондів;

- сприяння діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури та мистецтв;

- збереження і відтворення традиційного характеру середовища історичних ареалів населених місць;

- здійснення контролю за вивезенням, ввезенням та поверненням культурних цінностей;

- фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

- збереження та розвитку культури української нації, етнічної, мовної самобутності національних меншин;

- сприяння задоволенню мовних і культурних потреб закордонних українців;

- забезпечення аналізу потреби у працівниках у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення, і повернення культурних цінностей, державної мовної політики;

- функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

- моніторингу стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики.

6.2. Формування та подання у встановленому порядку управлінню культури обласної державної адміністрації пропозицій щодо:

- формування державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, зокрема стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;

- надання творчим колективам статусу народного;

- визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

- відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення, і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;

- занесення музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання;

- занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;

- занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України.

6.3. Подання управлінню культури обласної державної адміністрації  інформації про:

- музеї, створені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форми власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;

- пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження пам’яток культурної спадщини.

6.4. Забезпечення участі у:

- розробці проектів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових і регіональних програм;

- розробці та виконанні державних і регіональних програм державної мовної політики;

- реалізації міжнародних проектів та програм у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики;

- погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими місцевими органами виконавчої влади;

- організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо.

6.5. Надання організаційно-методичної допомоги і координація діяльності підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики незалежно від форми власності.

6.6. Контроль за збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду України.

6.7. Облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладах.

6.8. Збирання та оброблення статистичних даних у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики.

6.9. Виконання функцій замовника, укладання з цією метою контрактів про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об’єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини.

6.10. Проведення заходів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики.

6.11. У межах своєї компетенції здійснення заходів з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, координація діяльності, пов'язаної з виконанням вимог її положень.

6.12. Забезпечення доступу юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надання інформації щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам’яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць.

6.13. Забезпечення захисту об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження.

6.14. Забезпечення виготовлення, складання і передачі Мінкультури України наукової документації з описами і фіксацією об’єктів культурної спадщини, а в разі надання дозволу на їх переміщення (перенесення) – демонтаж елементів, які становлять культурну цінність, з метою їх збереження.

6.15. Забезпечення в установленому законодавством порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках культурної спадщини або в межах їх територій.

6.16. Визначення меж територій пам’яток культурної спадщини місцевого значення та затвердження їх зон охорони.

6.17. Встановлення режиму використання пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони.

         6.18. Проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також мовної політики.

6.19. Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони, та виконує інші повноваження у сфері охорони культурної спадщини, делеговані йому Мінкультури України відповідно до закону.

6.20. Погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України.

6.21. Погодження розміщення реклами на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення, в межах зон їх охорони.

6.22. Погодження відчуження або передачі пам’яток культурної спадщини місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління.

6.23. Видача дозволів на проведення робіт на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони.

6.24. Видача дозволів на відновлення земляних робіт.

6.25. Реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок.

6.26. Видача розпоряджень та приписів щодо охорони пам’яток культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам’ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України «Про охорону культурної спадщини» дозволів, або з відхиленням від них.

6.27. Укладання охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини.

6.28. Призначення відповідних охоронних заходів щодо пам’яток місцевого значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт.

6.29. Зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків.

6.30. Роз’яснення через засоби масової інформації змісту державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини та мовної політики.

6.31. Подання інформації для внесення до бази даних Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів.

 1. Сектор виконує такі завдання по забезпеченню реалізації державної політики у сфері туризму :

7.1. Забезпечує реалізацію на території району державної політики у сфері туризму.

7.2. Організовує роботу щодо розроблення і здійснення заходів для поліпшення інвестиційного та інноваційного клімату в районі у сфері туризму.

7.3.   Організовує роботу з надання пропозицій, розроблення та виконання програм економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період, державних і регіональних програм розвитку галузі культури і туризму, нормативно-правових актів щодо стратегічного планування розвитку у сфері культури і туризму.

7.4. Здійснює аналіз стану і тенденцій розвитку сфери культури і туризму району. Бере участь у визначенні пріоритетів розвитку відповідних сфер, а також у формуванні напрямів інвестиційної політики та підготовці пропозицій із зазначених питань, спрямованих на забезпечення сталого розвитку району та організацію надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності.

7.5.   Здійснює підготовку пропозицій до проектів районного бюджетів.

7.6.   Забезпечує підготовку пропозицій щодо реформування і розвитку сфер  культури і туризму, спрямованих на виконання законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, забезпечення здійснення заходів для їх реалізації.

7.7.   Бере участь  у підготовці відповідних інформаційних матеріалів з питань, що належать до компетенції  Сектора.

7.8.   Сприяє розвитку науки, впровадженню нових технологій, підвищенню технічного рівня надання послуг, їх якості та конкурентоспроможності.

7.9.   Здійснює розробку та впровадження заходів для захисту місцевих туристичних ресурсів.

7.10. Бере участь у здійсненні соціальної реклами туристичних ресурсів, в утворенні відповідних інформаційних центрів.

7.11. Надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сфері культури і туризму.

7.12. Координує діяльність місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики у галузі культури і туризму на території району.

7.13. Бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів у галузі культури і туристичної діяльності.

7.14. Сприяє розвитку внутрішнього та іноземного туризму, туристичної і курортно-рекреаційної індустрії, провадженню екскурсійної діяльності, залученню інвестицій у будівництво нових та реконструкцію діючих об'єктів туристичної інфраструктури.

7.15. Сприяє удосконаленню туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у сфері туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг, створенню рівних умов для суб'єктів, що провадять та/або забезпечують провадження туристичної діяльності.

7.16. Бере участь в організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо.

7.17. Сприяє захисту прав споживачів туристичного продукту, діяльності громадських організацій, що функціонують у туристичній сфері, та соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій туристичної сфери.

7.18. Аналізує статистичні дані у туристичній сфері.

7.19. Проводить аналіз ринку туристичних послуг і подає управлінню туризму і курортів обласної державної адміністрації відомості про розвиток туризму.

7.20. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.

7.21. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

7.22. Надає адміністративні послуги.

7.23. Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.

7.24. Аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку в галузі культури і туризму  у межах району та вживає заходів з усунення недоліків.

7.25. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

7.26. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.

7.27. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку.

7.28. Розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

7.29. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

7.30. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи районної державної адміністрації.

7.31. Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії  Нижньосірогозької районної  ради.

7.32. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації.

7.33. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

7.34. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

7.35. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

7.36. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

7.37. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Сектор.

7.38. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

7.39. Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.

7.40. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

7.41. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

7.42. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

7.43. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

7.44. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

7.45. Забезпечує захист персональних даних.

7.46. Здійснює передбачені законом галузеві повноваження.

7.47. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

7.48. Організовує консультації з громадськістю з питань, що належать до компетенції Сектора.

7.49. Сприяє проведенню громадської експертизи діяльності Сектора.

 1. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

8.1.   Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

8.2.   Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів  інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, фахівців підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою).

8.3.   Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у галузі культури і туризму.

8.4.   Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

8.5.   Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його  компетенції.

8.6.   Розпоряджатися у межах компетенції коштами як загального, так і спеціального фондів районного бюджету.

8.7. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації та її апарату, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією, який:

9.1. Здійснює керівництво Сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Секторі.

9.2. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації Положення про Сектор.

9.3. Затверджує посадові інструкції працівників Сектора та розподіляє обов'язки між ними.

9.4.  Планує роботу Сектора, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

         9.5. Затверджує штатні розписи комунальних закладів та установ культури, здійснює заохочення керівників  комунальних закладів та установ культури.

         9.6. Вживає заходів з удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Сектора.

9.7. Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на Сектор завдань та затверджених планів роботи.

9.8. Може входити до складу колегії районної державної адміністрації.

9.9. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції Сектора, та розробляє проекти відповідних рішень.

9.10. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

9.11. Представляє інтереси Сектора у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами  районної державної адміністрації, з управліннями, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації.

9.12. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

9.13. Подає накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, на  державну реєстрацію до районного управління юстиції.

9.14. Подає голові районної державної адміністрації на затвердження проекти кошторису та штатного розпису Сектора у межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

9.15. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису Сектора.

9.16. Здійснює добір кадрів.

9.17. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців  Сектора.

9.18. Здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників Сектора:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Сектора, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Сектора, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

9.19. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Сектора.

9.20. Забезпечує дотримання працівниками Сектора правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

9.21. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

 1. Накази завідувача Сектора, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.
 2. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Сектора визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
 3. Штатний розпис та кошторис Сектора затверджує голова районної державної адміністрації відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.
 4. Сектор є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.