Slideshow CK

Привітання
Дорога до району та районного центру
Курган Огуз
Найвищий скіфський курган в Причорномор'ї Україні - могила скіфського царя IV століття до н. е.
Районна державна адміністрація
74701, Херсонська обл., смт.Нижні Сірогози, вул.Садова, 7, тел.: 05540-2-11-81, факс: 8-05540-2-14-59
Нижні Сірогози
Початок центральної вулиці
Пам'ятник "Скорботна мати''
Меморіал на честь воїнів, які захищали та визволяли район у роки Другої Світової війни
Вулиці районного центру
Школа в районному центрі
Нижньосірогозька ЗОШ I-III ступенів
Аграрні масиви району
Косовиця зернових
Збирання пшениці - основної зернової культури району
Нижньосірогозький район
Краса весняного квітування в степу
Святкування ювілею
Відзначення 200-річчя від заснування Нижніх Сірогоз
Вулиці селища
Біле вбрання дерев навесні
Водойми в центрі селища
Курган ''Козел''
Скіфська могила в степах біля села Новоолександрівка Нижньосірогозького району
Сільськогосподарські угіддя района
Соняшник - основна олійна культура в Нижньосірогозькому районі

РЕГЛАМЕНТ
Громадської ради при
Нижньосірогозькій районній

державній адміністрації

1. Загальні положення

1.1.Громадська рада при Нижньосірогозькій районній державній адміністрації є консультативно-дорадчим органом, метою якого є створення ефективних організаційних умов для всебічної реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, забезпечення відкритості діяльності органів виконавчої влади, врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання їх рішень, підтримання постійного діалогу з усіма соціальними групами громадян, створення можливостей для вільного та об'єктивного висвітлення усіх процесів у цій сфері засобами масові інформації.

1.2.Порядок діяльності Громадської ради при Нижньосірогозькій районній державній адміністрації (далі – Рада) визначається Конституцією України, Указом Президента України «Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», постановою Кабінету Міністрів України іншими законодавчими актами України, Положенням про Громадську раду при Нижньосірогозькій районній державній адміністрації та цим Регламентом.

1.3. Регламент Громадської ради при Нижньосірогозькій районній державній адміністрації (далі – регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності Громадської ради при Нижньосірогозькій районній державній адміністрації (далі – Громадська рада).

1.4. Робота Громадської ради її керівних органів, постійних та тимчасових комітетів є публічними, відкритими і гласними.

1.5. Рішення Громадської ради враховуються районною державною адміністрацією під час прийняття остаточного рішення або в подальшій роботі. У разі прийняття Громадською радою рішення щодо необхідності доопрацювання проекту нормативно-правового акта, такий акт доопрацьовується за участю Громадської ради.

1.6.Дотримання вимог Регламенту є обов’язковим для всіх членів Ради та осіб, запрошених на засідання.

1.7.Гласність роботи Ради забезпечується шляхом запрошення на її засідання представників ЗМІ та опублікування на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в засобах масової інформації повідомлень про діяльність Ради та прийняті рішення.

2. Організація роботи Громадської ради

2.1. Голова Громадської ради:

-         очолює Раду та координує її роботу;

-         головує на засіданнях Ради та вносить пропозиції до порядку денного;

-         вносить пропозиції та затверджує розподіл обов'язків між членами Ради;

-         уповноважує інших членів Ради брати участь у нарадах та засіданнях органів виконавчої влади, утворених ними комітетів, комісій, робочих груп з питань, що належать до компетенції Ради;

-         підписує документи від імені Громадської ради;

-         має право брати участь у засіданнях колегії Нижньосірогозької районної державної адміністрації;

-         представляє без довіреності Раду в усіх органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах усіх форм власності;

-         здійснює заходи по забезпеченню одержання в установленому порядку від центральних та місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформації, матеріалів, документів, необхідних для виконання покладених на Раду завдань;

2.2. Під час проведення зборів та засідань Громадської ради голова, або головуючий на засіданні:

-         відкриває, закриває та неупереджено веде збори, засідання та оголошує перерви;

-         виносить на обговорення проекти рішень Ради, оголошує їх повну назву, ініціаторів внесення;

-         інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради;

-         повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

-         надає слово для виступу, оголошує наступного промовця;

-         створює рівні можливості членам Громадської ради для обговорення питань;

-         ставить питання на голосування, оголошує його результати;

-         забезпечує дотримання регламенту всіма присутніми на зборах;

-         робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

-         вживає заходів до підтримання порядку на зборах.

2.3. Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради як на підставі особистої заяви, яка розглядається на найближчому засіданні Громадської ради, так і за рішенням Громадської ради за наявності підстав, зазначених в пункті 2.9. цього Регламенту.

2.4. Секретар Громадської ради:

- секретар обирається зі складу членів Громадської ради шляхом відкритого голосування. Для обрання потрібно набрати більшість голосів від складу Громадської ради;

- строк повноважень секретаря Громадської ради відповідає строку повноважень Громадської ради, в якій він працює.

2.4.1 Секретар Громадської ради:

-         забезпечує функціонування громадської приймальні Громадської ради;

-         протоколює засідання Громадської ради;

-         контролює явку членів Громадської ради на засідання;

-         надає допомогу головам профільних комітетів у забезпеченні явки членів Громадської ради на засідання;

-         виконує інші розпорядження, що випливають із рішень Ради чи процедурних доручень Ради.

-         інформує членів Ради про дату, час, місце проведення засідання і його порядок денний. Представляє проект порядку денного засідання, не пізніше, ніж за три робочі дні до дати проведення засідання, якщо це засідання не є позачерговим;

-         відповідає за діловодство Ради, робоче листування з питань її діяльності;

-         вся ділова пошта (звернення, запити тощо), що стосується діяльності Ради відправляється на бланках Громадської ради при Нижньосірогозькій районній державній адміністрації;   

-         здійснює заходи по забезпеченню одержання в установленому порядку від центральних та місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформації, матеріалів, документів, необхідних для виконання покладених на Раду завдань.

2.5. Заступник голови Громадської ради

- зі складу Громадської ради може бути обраний заступник голови ради. Заступник голови Громадської ради обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

- строк повноважень заступника голови Громадської ради відповідає строку повноважень Громадської ради в якому він працює.

 
2.5.1. Заступник голови Громадської ради:

-         відповідає за організаційно-технічні заходи з підготовки і проведення зборів, засідань, слухань та роботи комісій ради;

-         відповідає за організаційне забезпечення діяльності членів Ради;

-         за відсутності голови може вести засідання Громадської ради та підписувати відповідні документи;

-         здійснює заходи по забезпеченню одержання в установленому порядку від центральних та місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформації, матеріалів, документів, необхідних для виконання покладених на Раду завдань;

-         виконує інші розпорядження, що випливають із рішень Ради чи процедурних доручень Ради;

-         виконує завдання, поставлені головою Громадської ради;

-         за дорученням голови представляє Раду в усіх органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах усіх форм власності.

2.6. Компетенція комітетів Громадської ради

2.6.1. Комітети Громадської ради створюються на засіданні Громадської ради шляхом відкритого голосування більшістю від складу Ради. Комітети створюється для експертної роботи над вивченням певного проблемного соціально-економічного чи політичного питання Нижньосірогозького району. Комітети створюються з метою більш активного залучення її членів, залучення експертів та представників інших організацій та органів до участі в громадських обговореннях найбільш актуальних питань регіону.

2.6.2. Комітети можуть бути постійними та тимчасовими.

2.6.2.1. До складу постійного комітету повинно входити не менш ніж п’ять членів Громадської ради.

2.6.2.2. Кожен член Громадської ради, за виключенням голови та заступника голови Громадської ради, може одночасно бути членом не більш ніж двох постійних комітетів Громадської ради.

2.6.3. Кількість та перелік комітетів може змінюватись рішенням Громадської ради.

2.6.4. Комітет має право:

-         запитати та вивчити план і програму соціально-економічного розвитку району, селища, села в частині напрямку діяльності комітету;

-         направляти запити відповідно до профілю роботи комітету до відділів та управлінь Нижньосірогозької районної державної адміністрації щодо надання комітету копій діючих місцевих програм та інших нормативних документів на підставі яких діє відповідне управління та документів які ними приймаються за поданням голови комітету;

-         вносити пропозиції до порядку денного чергового засідання Громадської ради;

-         ознайомлюватися із Законами України, нормативно-правовими та регуляторними актами відповідних напрямків;

-         встановлювати контакти та партнерські стосунки з місцевими радами, адміністраціями, виконкомами;

-         ознайомлюватися та проводити аналіз скарг мешканців, посадових та юридичних осіб;

-         ознайомлюватися з досвідом роботи в інших районах,  селищах та селах;

-         аналізувати стан виконання планів економічного та соціального розвитку галузі та проводити фінансовий моніторинг;

-         готувати пропозиції і рекомендації до усунення недоліків галузі, задоволення обґрунтованих скарг мешканців, посадових та юридичних осіб;

-         добиватися усунення виявлених недоліків.

2.6.5.Обов’язки комітету:

-         Голови Комітетів  Ради при Нижньосірогозькій районній державній адміністрації надають щоквартально звіти з діяльності Комітетів до 5 числа наступного місяця за закінченням кварталу;

-         Комітети збираються за потребою, але не рідше одного разу на квартал.

2.7. Правління Громадської ради

-         до складу правління за посадою входять Голова ради, заступник голови,  створених відповідно до рішення Ради, секретар.

-         правління на основі пропозицій членів Ради, плану діяльності Ради формує та затверджує порядок денний проведення засідання Громадської ради

2.8. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

-         подання членом Громадської ради відповідної заяви;

-         систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше двох разів);

-         письмового повідомлення інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства у Громадській раді;

-         скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

-         неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним та з інших поважних причин.

3. Проведення засідань Громадської ради

3.1. Основною формою роботи Громадської ради є засідання.
3.2. Засідання Громадської ради можуть бути черговими або позачерговими
3.3. Чергове засідання проводиться не рідше ніж один раз на квартал.
3.4. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою третини від загального складу її членів. Позачергове засідання Ради може бути ініційовано Головою Ради. Ініціатор позачергового засідання зобов’язаний повідомити кожного члена Ради про причину, дату та місце проведення позачергового засідання.

Позачергове засідання Громадської ради скликається (проводиться) не пізніше як у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою Громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

У разі неприйняття Головою Громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту, рішення про скликання позачергового засідання Громадської ради приймається Правлінням Громадської ради впродовж двох днів, рахуючи від закінчення триденного строку, наданого на прийняття рішення Головою Громадської ради.

Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання Громадської ради не пізніше, ніж за сім календарних днів до його проведення розміщується на офіційному веб-сайті органів влади району.

3.5. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Проект рішення або пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення проекту рішення заноситься до протоколу зборів як рішення Ради. Рішення Ради з будь-якого питання приймається після його обговорення. Рішення Ради може прийматися без обговорення на зборах слухань, якщо жоден з членів не заперечує проти цього.

3.6. Проект порядку денного засідання Ради формується її секретарем на підставі Плану роботи Ради, пропозицій райдержадміністрації, постійних комітетів ради, членів ради та затверджується Головою Ради.

3.7. Формування порядку денного наступного засідання Громадської ради починається не пізніше, ніж за три робочих днів до запланованої дати засідання. Сформований порядок денний пропонується членам Громадської ради, Головою Громадської ради не пізніше, ніж за два робочі дні до запланованої дати засідання, в розсилці Громадської ради електронною поштою. Формування порядку денного здійснюється згідно пропозицій членів Громадської ради.

3.8. У випадку виникнення питання, не передбаченого проектом порядку денного засідання Ради, воно може бути внесеним до розгляду за рішенням Ради під час затвердження порядку денного засідання.

3.9. Засідання Ради відкриває та головує на ньому голова Громадської ради, у разі його відсутності – заступник голови Громадської ради. У разі відсутності голови і заступника Громадської ради – один з голів постійних комітетів ради, повноваження головуючого на засіданні Ради якого приймається простою більшістю голосів, присутніх на засіданні членів Громадської ради за поданням голови ради.

3.10. Організація розгляду питань на засіданні Громадської ради включає:

-         доповідь або інформаційне повідомлення, запитання доповідачу та відповіді на них;

-         співдоповідь (у разі потреби), запитання співдоповідачеві та відповіді на них;

-         виступи членів Громадської ради та інших учасників засідання;

-         прийняття рекомендації або іншого рішення.

3.11. Член Громадської ради або група членів можуть письмово (за своїми підписами) подати на ім’я головуючого свою окрему думку щодо прийнятого на поточному засіданні рішення. Окрема думка, подана під час засідання Ради, на якому приймалося рішення, обов’язково додається до протоколу засідання.

3.12. Дотримання регламенту виступів.

3.12.1. На зборах ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Голова на зборах має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, у разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даних зборах.

3.12.2. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Частина виступу промовця, виголошена після позбавлення його слова, не включається до запису та протоколу зборів.

3.12.3. Якщо член Ради вважає, що промовець або голова на зборах неправильно тлумачить його слова або дії, він може у письмовій формі звернутися до голови на зборах з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням голова на засіданні надає члену слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування; в останньому випадку голова на зборах відразу повідомляє членів Ради про надходження такого звернення від члена і про час, коли йому буде надано слово.

3.12.4. Рішення про позбавлення права бути присутнім на засіданні Ради, права голосу приймаються двома третинами від складу Ради

3.12.5.За попереднім погодженням з секретаріатом у засіданнях Ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь: представники органів державної влади, громадських об'єднань, суб'єктів господарювання, інших юридичних осіб та фізичних осіб, що не є членами Ради.


4. Оформлення рішень Громадської ради

4.1. Рішення Ради оформлюються протоколом засідання та відповідним рішенням, які підписуються головуючим та секретарем засідання.

4.2. Голова Ради або особа, яка головувала на засіданні за дорученням, та секретар підписують протокол засідання.

4.3. Рішення Ради надсилаються відповідним органам виконавчої влади, місцевого самоврядування, засобам масової інформації а також членам Ради для реагування.

4.4. У протоколі засідань Ради зазначаються: дата, час і місце проведення зборів, кількість-присутніх на зборах членів, винесені на розгляд питання порядку денного, прізвища голови на зборах і промовців; всі винесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення

5. Прикінцеві положення

5.1. Цей Регламент може бути доповнений чи змінений за рішенням Громадської ради.Етичний Кодекс Громадської ради

при Нижньосірогозькій районній державній адміністрації

 

Основним завданням цього кодексу є:

-      консолідація роботи членів Громадської ради при Нижньосірогозькій районній державній адміністрації (РДА);

-      збільшення престижу та авторитету неурядових організацій (НУО) в районі

-      ототожнення та підсумування всіх основних морально-етичних норм, якими повинні користуватися члени Громадської ради при Нижньосірогозькій РДА;

-      сприяння розвитку НУО на території району та нашої держави в цілому.

 

Розділ I. Керуючі принципи.      

1.Діяльність Громадської ради при Нижньосірогозькій РДА здійснюється за наступними принципами:

 • гуманізму - визнання цінності людини як особистості,  її прав та свобод, розвитку, прояву та реалізації своїх здібностей тощо;
 • справедливості – рівність всіх у правах та можливостях їх реалізації;
 • служіння громаді – діяльність членів Громадської ради при Нижньосірогозької РДА спрямована на розвиток та благо громади району;
 • толерантність -  члени Громадської ради при  Нижньосірогозькій РДА мають працювати поза політичними, релігійними, культурними, расовими і етнічними переконаннями;
 • демократії – рішення приймаються за допомогою голосування, в прийнятті рішень беруть участь всі члени Громадської ради при Нижньосірогозькій РДА.
 • дотримання прав людини – члени Громадської ради при Нижньосірогозькій РДА своєю діяльністю не порушують прав людини, усвідомлюють, що всі люди народились вільними і гідними, з повагою ставляться до моральних цінностей, релігій, традицій і культур спільноти, в якій вони працюють;

 

2. Громадська рада при Нижньосірогозькій РДА діє на засадах:

 

2.1. Прозорості і відповідальності. Члени Громадської ради повинні прагнути відкритості і відповідальності як по відношенню один до одного, так і по відношенню до працівників Нижньосірогозької РДА, партнерів  і спільноти. Повинна мати місце періодична звітність. Громадська рада Нижньосірогозької РДА повинна дотримуватись принципу прозорості у відношеннях з Нижньосірогозькою РДА, спільнотою, донорами, партнерами та іншими зацікавленими сторонами.

 

2.2. Правдивості і законності.  Члени Громадської ради при Нижньосірогозькій РДА повинні бути чесними і правдивими у відношеннях з друг другом,  партнерськими організаціями, Нижньосірогозькою РДА і загальною спільнотою та поважати закони.

 

3. Внутрішні відношення між членами Громадської ради при Нижньосірогозькій РДА,  ведення дискусій, прийняття рішень та відповідальність:

• рішення приймаються на основі загального обговорення, де вислуховуються всі точки зору членів, які хочуть висловитися, якщо інший порядок не передбачений регламентом або рішенням більшості членів Громадської ради.

• не припускається переведення публічної дискусії в особистий характер з безпідставними звинуваченнями одних членів Громадської ради іншими.

• не припускається публічне приниження одного члену Громадської ради іншим

• члени Громадської ради, які своїми діями заважають прийняттю відповідного рішення, переходять з правового поля та цивілізованого обговорення на особисте з’ясування стосунків чи публічно принижують інших членів, у зв’язку з зайнятою ними позицією можуть бути позбавлені права голосу по даному питанню та мають покинути приміщення.

• рішення про позбавлення голосу  ставиться на голосування головою засідання та приймається більшістю присутніх членів Громадської ради .

 

II. Дiяльнiсть Громадської ради при Нижньосірогозькій РДА.    

1. Громадська Рада має сприяти налагодженню системного діалогу органiв виконавчої влади з громадськістю, пiдвищенню якостi пiдготовки рiшень з важливих питань державного i суспiльного життя з урахуванням громадської думки ,створенню умов для участi громадян у розробленнi проектiв таких

рiшень.

•  Зворотній зв’язок. Громадська рада повинна, на регулярній основі, отримувати зворотній зв’язок від Нижньосірогозької РДА та інших зацікавлених сторін щодо своєї діяльності.

• Оцінка. Час від часу діяльність Громадської ради повинна підлягати критичній оцінці з метою визначення її відповiдальностi та ефективності.  Оцінка має бути чесною і відкритою. В ній мають приймати участь зацікавлені сторони.

• Професіоналізм. Громадська рада має працювати професійно.

 

Розділ IІІ. Правління Громадської ради     

1. Ефективна управлінська структура Громадської ради разом з активним, сильним і відданим управлінським органом є запорукою успішності Громадської ради  і її спроможності виконати задачі. Правління відповідає за людські ресурси НУО, які мають забезпечити виконання та існування Громадської ради,  а також здійснює контроль  за виконанням доручень і дотриманням вимог чинного законодавства.

2.Правління координує діяльність членів Громадської ради, узагальнює результати цієї діяльності, несе відповідальність за належне оформлення рішень Громадської ради, їх представлення партнерським організаціям та висвітлення в ЗМІ. Також Правління  забезпечує відповідність рішень громадської ради.

3.Правління слідкує за дотриманням ухваленого етичного кодексу членами Громадської ради .

 

Розділ ІV. Людські ресурси        

 

1. Основну роль в успішності діяльності Громадської ради грають професійні і відповідальні члени консультативно-дорадчого органу. Очікується, що вони відповідають найвищим професіональним і особистим стандартам та відповідально відносяться до інформації і ресурсів і запобігають виникненню  конфлікту інтересів. Кожен член Громадської ради при Нижньосірогозькій РДА повинен ознайомитися з  етичним кодексом.

 

2  Конфлікт інтересів

•  Заява про конфлікт інтересів. Кожен член громадської ради має заявити про особисту зацікавленість та утриматися від участі в голосуванні при прийнятті рішень, якщо така зацікавленість може стати причиною конфлікту інтересів.

•  Використання членства в Громадській раді  в особистих цілях. Члени громадської ради не мають права використовувати своє членство в особистих цілях,  з метою  впливу  на будь-кого чи отримання будь-яких привілеїв тощо.

• Під час роботи в Громадській раді інтереси Громадської ради для її членів є пріоритетними.

 

Розділ V. Публічна довіра

 

Довіра є гарантом життєздатності Громадської ради. Це може бути довіра з боку влади, громадськості, ЗМІ, бізнесу, донорів, НУО. Щоб заробити довіру і утримати її, Громадської рада має демонструвати справжню звітність, бути зразком прозорості, надавати громадськості правдиву інформацію.

 

1. Інформування громадськості 

• Точність і вчасність. Інформація, що Громадської рада  надає про свою діяльність  своїм членам, Нижньосірогозькій РДА, партнерам та загальній спільноті має бути точною і вчасною.

• Річний звіт. Мінімум раз на рік Громадської рада  повинна готувати і надавати громадськості інформацію про свою діяльність. Громадськість повинна мати доступ до відповідних записів, що стосуються діяльності Громадської Ради.

•  Партнерство. Громадська Рада має точно і вчасно надати інформацію про партнерські зв’язки і спільні заходи.

•  Конфіденційність. Особиста інформація про членів Громадської Ради, партнерів тощо є конфіденційною. Виключенням можуть бути випадки, коли особа сама не бажає скористатись правом на конфіденційність або розкриття інформації потребує закон.

•  Порівняння. Громадська рада не має права принижувати заслуги інших НУО, представники яких не входять до складу Громадської ради. Порівняння з іншими НУО не може використовуватись з метою позиціонування організацій, члени яких входять до складу Громадської ради.

•  Канали комунікації. Громадська рада має забезпечити канали комунікації, завдяки яким громадськість може отримувати інформацію про її діяльність. 

 

2  Публічні заяви

• Точність і відповідність контексту. Інформація, яку Громадська рада планує надати ЗМІ та громадськості, має бути точною і підготовленою у відповідному контексті. Це стосується інформації стосовно законодавства, політики, рішень, окремих людей  яким/яких вона протидіє, підтримує або обговорює. Коли мова йдеться про прогнози, то з підготовленої інформації має бути чітко видно, що це прогноз, а не здійснений факт.

•  Уникнення упереджень. Громадська рада має надавати інформацію чесну і без упереджень. У випадку, коли уникнути упереджень неможливо, про це має бути заявлено.

•  Право на проголошення заяв. Заяви можуть бути проголошені особами, які мають на це право. Від імені Громадської ради при Нижньосірогозькій РДА  може виступити її член, якщо йому надані такі повноваження рішенням Громадської ради.

 

Розділ VI. Дотримання законодавства        

 

1. Закони і нормативні акти. Діяльність Громадської ради при Нижньосірогозькій РДА здійснюється у відповідності до державних і місцевих законів і нормативних актів.

 

2. Юридична підтримка. З метою забезпечення відповідності документації Громадська рада при Нижньосірогозькій РДА чинним законам і нормативним актам орган управління може звернутись до юридичних служб, щоб забезпечити діяльність Громадської ради у правовому полі.

 

 Розділ VІІ. Партнерство і співпраця

В деяких випадках з метою забезпечення виконання завдань Громадської ради може бути корисною співпраця з  громадськими організаціями, державними і міждержавними агенціями, окремими експертами. Співробітництво дозволяє об’єднати ресурси і зусилля та  більш ефективно вирішувати пріоритетні питання.

 

1. Загальні принципи партнерства і співробітництва

•  Громадська рада при Нижньосірогозькій РДА має право вступати в партнерські відносини з іншими інституціями тільки в тому разі, коли ці відносини не суперечать Положенню ГР.

•  Взаємовигідність.  Партнерські відносини повинні бути вигідними для всіх учасників.

• Прозорість. Партнерство передбачає взаємний потік інформації, ідей та обмін досвідом.

•  Зміни в партнерських стосунках. Партнерства допускають зміни у відносинах. Зміни мають бути результатом домовленості сторін, а не нав’язуватись однією з сторін.

 

Розділ VIII. «Порядок затвердження Етичного Кодексу, внесення змін і доповнень до нього.

 1. «Етичний Кодекс затверджується на засіданні Громадської Ради відкритим голосуванням більшістю голосів від загального (спискового) складу Громадської Ради.
 2. Пропозиції (зміни і доповнення) до змісту Етичного Кодексу вносяться обов’язково на вимогу не менше п’яти членів Громадської Ради, і повинні бути розглянуті не пізніше одного місяця з дати їх внесення».

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

03.04.2017 № 110

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про громадську раду при Нижньосірогозькій районній

державній адміністрації

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська рада при Нижньосірогозькій районній державній адміністрації (далі - Громадська рада) є  тимчасовим  консультативно-дорадчим органом, утвореним  для  сприяння  участі  громадськості  у  формуванні  та реалізації державної політики.

1.2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

Положення про громадську раду розробляється громадською радою та  затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Положення  про  громадську  раду оприлюднюється на офіційному
сайті   органів влади району   протягом   трьох   робочих   днів  з  моменту
затвердження.

Розроблення  та затвердження змін до Положення про громадську
раду   здійснюється   у  тому  ж  порядку,  що  і  розроблення  та
затвердження  Положення  про  громадську  раду.

1.3. Основними завданнями громадської ради є:

- сприяння  реалізації  громадянами  конституційного  права  на
участь  в  управлінні державними справами;

- здійснення   громадського   контролю  за  діяльністю  органів виконавчої влади;

- сприяння   врахуванню   районною державною адміністрацією  громадської  думки під час формування  та  реалізації  державної  політики.

 

2. ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

2.1. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

2.1.1. Готує  та  подає  районній державній адміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення  консультацій  з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом.

2.1.2. Готує та подає районній державній адміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю.

2.1.3. Подає районній державній адміністрації обов’язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо  яких  районна державна адміністрація  проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів  нормативно-правових  актів  з  питань формування  та  реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи районної державної адміністрації.

2.1.4. Проводить відповідно до законодавства громадську
експертизу   діяльності   районної державної адміністрації   та   громадську  антикорупційну експертизу      нормативно-правових      актів     та     проектів
нормативно-правових актів, які розробляє районна державна адміністрація.

2.1.5. Здійснює громадський контроль за врахуванням районною державною адміністрацією пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та  відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його володінні, а також  дотриманням  ним нормативно-правових  актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції, а також за дотриманням нею вимог нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.

2.1.6. Інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному сайті органів влади району районної державної адміністрації та в інший прийнятний спосіб.

2.1.7. Збирає, узагальнює та подає районній державній адміністрації інформацію про пропозиції інститутів  громадянського  суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення.

2.1.8. Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі  району, області.

2.1.9. Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

2.2. Громадська рада має право:

2.2.1. Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо).

2.2.2. Залучати до роботи громадської ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів  громадянського  суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою).

2.2.3. Організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи.

2.2.4. Отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності громадської ради.

2.2.5. Отримувати від райдержадміністрації проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій.

2.2.6. Члени громадської ради мають право  доступу  в  установленому порядку до приміщення, в якому розміщена районна державна адміністрація.

 

3. Формування ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

3.1. До складу громадської ради можуть бути обрані представники
громадських   об’єднань,   релігійних,   благодійних  організацій,
творчих  спілок,  професійних  спілок  та їх об’єднань, асоціацій,
організацій  роботодавців  та  їх  об’єднань,  недержавних засобів
масової  інформації (далі - інститути громадянського суспільства),
які  зареєстровані  в установленому порядку і провадять діяльність
на території України.

3.2. Інститут   громадянського  суспільства  незалежно  від  своєї
організаційної   структури   та   наявності   місцевих   осередків
(відокремлених   підрозділів,   філій,   представництв,   місцевих
організацій  тощо)  для  участі в установчих зборах делегує одного
представника,  який  одночасно  є  кандидатом на обрання до складу
громадської ради.

3.3. До складу громадської ради не можуть бути обрані представники
інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами
України,  депутатами  Верховної Ради Автономної Республіки Крим та
місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів
влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

3.4. Склад  громадської  ради  формується  на установчих зборах
шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на
установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами
громадянського  суспільства.

3.5. Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами та  не  може  становити  більш як 35 осіб.

3.6. Строк повноважень складу громадської ради - два роки.

3.7. До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

3.8. Для формування складу громадської ради районна державна адміністрація не пізніше ніж за 60 календарних днів до  визначеної  дати  проведення установчих  зборів  утворює  ініціативну  групу з їх підготовки за
участю  інститутів  громадянського суспільства (далі - ініціативна
група).

3.9. Якщо при органі вже утворена громадська рада і її
повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група
утворюється  органом  не  пізніше  ніж  за  60 календарних днів до
закінчення її повноважень.

У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної
групи районна державна адміністрація затверджує з урахуванням пропозицій громадської ради.

3.10. До  складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої
громадської ради (якщо її повноваження не були припинені
достроково), представники інститутів громадянського суспільства,
які  не  представлені  у  складі  громадської  ради,  представники
районної державної адміністрації, при якій утворюється громадська рада.

3.11. Персональний склад  ініціативної  групи  районна державна адміністрація оприлюднює на своєму  офіційному  сайті органів влади району протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

3.12. Не   пізніше   ніж  за  45  календарних  днів  до  проведення
установчих  зборів  районна державна адміністрація  в  обов’язковому  порядку оприлюднює на офіційному   сайті   органів влади району та  в  інший  прийнятний  спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з районною державною адміністрацією повідомлення про  дату,  час,  місце,  порядок  проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад  ініціативної  групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

3.13. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

- рішення, прийняте у  порядку,  встановленому  установчими
документами  інституту громадянського суспільства, про делегування
для  участі  в  установчих  зборах  представника, який одночасно є
кандидатом на обрання до складу громадської ради;

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по
батькові,  посади, місця роботи, посади в інституті громадянського
суспільства, контактної інформації;

- копія  виписки  з  Єдиного  державного реєстру підприємств та
організацій    та   витяг   із   статуту   (положення)   інституту
громадянського  суспільства  щодо цілей і завдань його діяльності,
засвідчені в установленому порядку;

- інформація    про    отримання    інститутом   громадянського
суспільства  як  володільцем  бази  персональних даних його членів
згоди  делегованого  ним представника на обробку його персональних
даних;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського
суспільства  (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти,
виконані   програми,   друковані   видання,   подання   інститутом
громадянського суспільства районної державної адміністрації письмових
обґрунтованих  пропозицій  і  зауважень  з  питань  формування  та
реалізації  державної політики у відповідній сфері та інформування
про  них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у
разі,  коли інститут громадянського суспільства працює менше року,
- за період діяльності);         

- відомості  про  місцезнаходження  та адресу електронної пошти
інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

3.14. Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за
30 календарних днів до їх проведення.

3.15. У разі   виявлення   невідповідності   документів,  поданих
інститутом  громадянського  суспільства,  встановленим цим Положенням   вимогам  ініціативна  група  не  пізніше  ніж  за  15 календарних  днів  до  проведення  установчих зборів письмово та в електронній   формі   інформує   про  це  інститут  громадянського суспільства   з   пропозицією   щодо  їх  усунення  протягом  семи календарних днів.

3.16. За  результатами  перевірки  документів,  поданих інститутами
громадянського  суспільства,  на  відповідність  встановленим  цим
Положенням  вимогам  ініціативна  група  складає  за  сім
календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу  громадської  ради,  які  братимуть участь в установчих
зборах,   та   список   представників   інститутів  громадянського
суспільства,  яким  відмовлено  в  участі  в установчих зборах, із
зазначенням підстави для відмови.

3.17. Підставами  для відмови представнику інституту громадянського
суспільства в участі в установчих зборах є:

     - невідповідність документів, поданих інститутом громадянського
суспільства, вимогам цього Положення;

     - неусунення інститутом громадянського суспільства
невідповідності   поданих  документів  вимогам,  встановленим  цим
Положенням, у строк, визначений абзацом шістнадцятим цього
пункту;

     - невідповідність   інституту  громадянського  суспільства  або
делегованого  ним  представника  вимогам,  встановленим  пунктом 3.3.
цього Положення;

     - недостовірність   інформації,   що  міститься  в  документах,
поданих для участі в установчих зборах;

    -  відмова  інституту  громадянського  суспільства  від участі в
установчих  зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного
листа;

   - перебування   інституту   громадянського   суспільства,  який
делегував  свого  представника  для  участі в установчих зборах, у
процесі припинення.

3.18. Список  кандидатів  до складу громадської ради, які братимуть
участь  в  установчих  зборах,  та список представників інститутів
громадянського  суспільства, яким відмовлено в участі в установчих
зборах,  із  зазначенням  підстави  для  відмови,  інформація  про
результати  діяльності  інститутів  громадянського  суспільства за
останній  рік, біографічні довідки делегованих ними представників,
а  також  уточнена  інформація  про  дату, час та місце проведення
установчих  зборів, погоджена з районною державною адміністрацією, оприлюднюються не пізніше ніж  за  три  робочих  дні  до  проведення  установчих  зборів  на офіційному сайті органів влади району та в інший прийнятний спосіб.

3.20. Під   час   проведення   установчих   зборів,  які  відкриває
уповноважений  представник  ініціативної групи, з числа кандидатів
до  нового  складу  громадської  ради обирається лічильна комісія,
голова  зборів,  секретар,  заслуховується  інформація  голови або
іншого  уповноваженого  члена попереднього складу громадської ради
про   її  діяльність,  якщо  така  рада  була  утворена,  а  також
обирається новий склад громадської ради.

3.21. Рішення   установчих  зборів  оформляється  протоколом,  який
складається  протягом  трьох  робочих  днів  з  моменту проведення
установчих  зборів,  підписується головою та секретарем установчих
зборів і подається районній державній адміністрації.

3.22. Районна державна адміністрація   оприлюднює   протокол  установчих  зборів  на  своєму офіційному сайті органів влади району та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

3.23. Голова районної державної адміністрації  на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад  громадської  ради  і  оприлюднює  його на своєму офіційному сайті органів влади району та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

 

4. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У РАДІ

4.1. Члени громадської ради мають право:

- брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання громадської ради та її робочих органів, подавати свої пропозиції;

- брати участь у голосуванні з правом голосу на засіданнях громадської ради та її робочих органів, членами яких вони є;

- інформувати громадську раду про свою діяльність;

- пропонувати питання до порядку денного засідання громадської ради;

- бути членом профільних комітетів, експертних груп та інших робочих органів громадської ради;

- ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях громадської ради та її робочих органів;

- у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що долучається до протоколу засідання громадської ради або її робочого органу, членом якого є конкретна особа.

4.2. Члени громадської ради зобов’язані брати участь у засіданнях громадської ради та її робочих органів, членами яких вони є.

4.3. У разі неможливості бути присутнім на засіданні громадської ради або її робочого органу, член громадської ради або її робочого органу може викласти письмово власну думку, яка долучається до протоколу засідання.

4.4. Делегування права голосу члена громадської ради іншим особам, включно з членами громадської ради, не допускається.

4.5. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

- систематичної відсутності  члена  громадської  ради   на   її засіданнях  без  поважних  причин  (більше  ніж  два рази підряд);
          - надходження   повідомлення   від   інституту   громадянського
суспільства  за  підписом керівника, якщо інше не передбачено його
установчими  документами,  про  відкликання  свого представника та
припинення його членства в громадській раді;

- скасування державної  реєстрації   інституту   громадянського
суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;
          - неможливості члена  громадської  ради  брати  участь у роботі
громадської  ради  за  станом  здоров'я,  визнання його у судовому
порядку  недієздатним  або  обмежено  дієздатним;       

- подання членом громадської ради відповідної заяви;
          - обрання  члена  громадської  ради народним депутатом України,
депутатом  Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
або  призначення  на посаду в органі державної влади, органі влади
Автономної   Республіки  Крим,  органі  місцевого  самоврядування;
     - набрання  законної  сили  обвинувальним  вироком  щодо  члена
громадської ради;     

- смерті  члена  громадської ради.

 4.6. У  разі  припинення  будь-якою  особою членства у громадській
раді  її  місце  займає наступний за черговістю кандидат до складу
громадської  ради,  який  набрав  найбільшу  кількість  голосів за
результатами  проведення  рейтингового  голосування  на установчих
зборах.  Рішення  про  це  приймається  на  найближчому  засіданні
Громадської ради.

   4.7.  Зміни  у  складі  громадської  ради  затверджуються  рішенням
органу  на  підставі  протоколу  засідання громадської ради. Районна державна адміністрація оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному сайті органів влади району та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження. 

4.8. Якщо  не  менш  як  за  один  рік  до  закінчення повноважень
громадської  ради  черговість для набуття в ній членства вичерпана
та  чисельність  членів  громадської ради становить менше половини
від її загального складу, визначеного на установчих зборах, райдержадміністрація вживає  заходів  для  доукомплектування  складу громадської ради в порядку,  встановленому  цим  Положенням  для  формування складу  громадської  ради. 

4.9. Дострокове  припинення  діяльності  громадської  ради
здійснюється у разі:

-          коли  засідання громадської ради не проводилися протягом двох
кварталів;

-           невиконання   громадською   радою   без   об’єктивних  причин
більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

-           прийняття відповідного рішення на її засіданні;

-           реорганізації або ліквідації органу.

 4.10. Рішення    про   припинення   діяльності  громадської   ради
оформляється відповідним актом районної державної адміністрації.

  4.11. У  разі  припинення  діяльності  громадської  ради з підстав,
передбачених  пунктом 4.9. орган утворює  протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 3.8. цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради.

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

5.1. Громадську раду очолює голова, який обирається із числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

5.2. Одна  і  та  сама  особа не може очолювати одночасно більш як
одну  громадську раду, утворену відповідно до вимог цього Положення.

5.3. Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

5.4.  Голова громадської ради:

- організовує діяльність громадської ради;

- організовує  підготовку і проведення її засідань, головує під
час  їх  проведення;

- підписує документи від імені громадської ради;

- представляє громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

- може брати участь у засіданнях колегії райдержадміністрації та облдержадміністрації.

5.5. Повноваження голови громадської ради припиняються за рішенням громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення
його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри громадською
радою,  а також у випадках, передбачених Положенням про громадську раду.

5.6.  У  разі  припинення  повноважень  голови  громадської ради до
обрання  нового  голови його обов’язки виконує визначений рішенням
громадської  ради  заступник голови громадської ради, якщо інше не
передбачено її рішенням.

5.7. Секретар громадської ради обирається із числа її членів або за заявою громадської ради голова районної державної адміністрації може покласти здійснення  функцій  секретаря  громадської  ради  на представника районної державної адміністрації.

5.8. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови  громадської ради, голови районної державної адміністрації або однієї третини  загального  складу її членів.

5.9. Повідомлення  про скликання засідань громадської ради, у тому
числі  позачергових,  доводяться  до  відома  кожного  її члена не
пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на
офіційному  сайті  органів влади району.

5.10. Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

5.11. Засідання громадської ради проводяться відкрито.

5.12. У засіданнях громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу голова районної державної адміністрації, його заступник або інший уповноважений представник районної державної адміністрації.

5.13. За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

5.14. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

5.15. Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду районною державною адміністрацією.

5.16. Рішення районної державної адміністрації, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному сайті органів влади району та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причин їх відхилення.

5.17. На засіданні громадської ради, яке проводиться за
участю   представників   районної державної адміністрації   в   I   кварталі  кожного  року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

5.18. Річний   план  роботи  громадської  ради  та  звіт  про  його
виконання оприлюднюються на офіційному сайті органів влади району та в інший прийнятний спосіб.

 

6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ,

ІНФОРМУВАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

6.1. Установчі  документи,  склад громадської ради, протоколи
засідань,  прийняті  рішення та інформація про хід їх виконання, а
також   інші   відомості   про   діяльність  громадської  ради  в
обов’язковому  порядку розміщуються на офіційному сайті органів влади району в рубриці "Громадська рада".

6.2. Забезпечення секретаріату громадської  ради  приміщенням,
засобами зв'язку,  створення умов для роботи громадської ради та проведення її засідань здійснює районна державна адміністрація.

6.3. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                       В.В.Кишкань

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

 

23.05.2013 № 161

 

Про затвердження складу громадської  ради

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та у зв’язку з кадровими змінами, на підставі протоколу установчих зборів громадської ради при районній державній адміністрації від 17 квітня 2013 року,  керуючись статтею 6, пунктом 3 частини першої статті 13, пунктами 1, 9 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 1. Затвердити склад громадської ради при районній державній адміністрації у новій редакції (додається).
 2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації  від 08 квітня  2011 року № 80 «Про затвердження складу громадської ради» та від 04 липня 2012 року № 156 «Про затвердження складу громадської ради».
 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації  Малецьку О.Р.

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                  О.О.Шилкін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

23.05.2013 № 161

 

СКЛАД

 громадської ради при районній державній адміністрації

(нова редакція)

 

Гришко

Євген Вадимович

-

голова громадської організації «Молоді регіони», голова  ради

 

Гришин

Володимир Вікторович

-

член районної організації Українського товариства мисливців та рибалок, заступник голови ради

 

Де-Луко

Валентина  Михайлівна

 

-

голова  районної  організації  профспілки  працівників  державних  установ, секретар громадської ради

 

Члени громадської  ради :

 

Гришин

Віктор  Федорович

-

голова районної  організації Спілки ветеранів України

 

Жданова

Наталія Вікторівна

-

голова Нижньосірогозької районної громадської організації працівників культури «Муза»

 

Жукова

Оксана Олександрівна

-

голова громадської організації «Віра» Новоолександрівської територіальної громади

 

Здоровець

Наталія Олександрівна

 -

голова молодіжної ради при районній державній адміністрації

 

Кривцов

Юрій  Васильович

-

голова  районної Спілки ветеранів Афганістану (воїнів -інтернаціоналістів) 

 

Людін 

Євген  Павлович

-

голова районної  філії  Українського  фонду  соціальних   гарантій  військовослужбовців   і ветеранів  Збройних  Сил  України

 

Няйко

Раїса Вікторівна

-

голова районної спілки інвалідів «Оберіг»

 

В.о. керівника апарату,

начальник загального відділу

апарату районної державної адміністрації                             Г.П.Богданевич

Попередні статті: