Slideshow CK

Привітання
Дорога до району та районного центру
Курган Огуз
Найвищий скіфський курган в Причорномор'ї Україні - могила скіфського царя IV століття до н. е.
Районна державна адміністрація
74701, Херсонська обл., смт.Нижні Сірогози, вул.Садова, 7, тел.: 05540-2-11-81, факс: 8-05540-2-14-59
Нижні Сірогози
Початок центральної вулиці
Пам'ятник "Скорботна мати''
Меморіал на честь воїнів, які захищали та визволяли район у роки Другої Світової війни
Вулиці районного центру
Школа в районному центрі
Нижньосірогозька ЗОШ I-III ступенів
Аграрні масиви району
Косовиця зернових
Збирання пшениці - основної зернової культури району
Нижньосірогозький район
Краса весняного квітування в степу
Святкування ювілею
Відзначення 200-річчя від заснування Нижніх Сірогоз
Вулиці селища
Біле вбрання дерев навесні
Водойми в центрі селища
Курган ''Козел''
Скіфська могила в степах біля села Новоолександрівка Нижньосірогозького району
Сільськогосподарські угіддя района
Соняшник - основна олійна культура в Нижньосірогозькому районі

 

«Перелік завдань, визначених положенням про відділ»

Основними завданнями відділу  є забезпечення реалізації на відповідній території:

1) державної політики економічного і соціального розвитку;

2) державної цінової політики;

3) державної політики в галузі будівництва, транспорту та розвитку інфраструктури;

4) державної промислової політики;

5) державної регіональної політики;

6) державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

7) державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики;

8) державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

9) державної політики у сфері управління об’єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;

10) єдиної державної зовнішньоекономічної політики;

11) державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району;

         12) державної політики у сфері екології, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами);

         13) державної політики у сфері житлово-комунального господарства, житлової політики, благоустрою населених пунктів,  паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження;

         14) державної політики щодо децентралізації;

         15)  державної політики  в сфері цивільного захисту;

16) державної політики у сфері реєстрації речових прав на нерухомість;

17) державної політики у сфері реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

  Відповідно до визначених галузевих повноважень відділ організовує виконання на території району Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства регіонального розвитку,будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства екології та природних ресурсів України, здійснює  контроль за їх реалізацією та виконує такі завдання:

-  забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

-  надає адміністративні послуги;

- здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

-  аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузевих сферах по району, вживає заходів до усунення недоліків;

          -  готує в межах компетенції та вносить пропозиції до проекту районного бюджету;

- розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

- бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи районної державної адміністрації;

- бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

- бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної  ради;

- готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

- контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади за галузевою спрямованістю та надає відповідну методичну допомогу;

- здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування, з питань, що належать до його компетенції;

- готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

- забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

- забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, пожежної безпеки;

-  бере участь у розгляді питань, пов'язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

- розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

- опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

- забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

- постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

        - організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів відділу;

        -    забезпечує захист персональних даних.

         У сфері економічного розвитку та торгівлі:

 • забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • розробляє проект районної стратегії розвитку, забезпечує координацію виконання районної стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;
 • розробляє прогнози економічного та соціального розвитку на середньостроковий період та програми економічного та соціального розвитку району на короткостроковий період, а також проекти державних цільових програм, метою яких є розв’язання проблем розвитку району;
 • аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку району, проводить оцінку внутрішньорайонної диференціації економічного і соціального розвитку;
 • забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період;
 • здійснює в установленому порядку моніторинг показників розвитку району;
 • бере участь у проведенні оцінки та аналізу результатів діяльності сільських та селищної рад району;
 • проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на районному ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток району;
 • бере участь у розробленні заходів щодо реалізації політики ціноутворення та забезпечення соціального захисту населення та зниження собівартості послуг суб’єктів природних монополій, ринків послуг та у житлово – комунальній сфері;
 • здійснює контроль за дотриманням в районі вимог Законів України «Про металобрухт» та «Про ліцензування видів господарської діяльності».
 • розробляє заходи до програми щодо розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює відповідний моніторинг.
 • сприяє формуванню в області інфраструктури для підтримки малого і середнього підприємництва.
 • бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування.
 • взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади у сфері забезпечення державного регулювання роздрібної та оптової торгівлі, побутового обслуговування, наповнення споживчого ринку.
 • Здійснює підготовку відповідних інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей району
 • виконує інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

У сфері інноваційно-інвестиційної політики та розвитку підприємництва:

1) готує пропозиції керівництву району, спрямовані на забезпечення сталого розвитку економіки району;

2) здійснює аналіз діяльності підприємств малого та середнього бізнесу, перспектив їх розвитку;

3) здійснює аналіз ефективності існуючої інфраструктури підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності та розробляє пропозиції щодо її удосконалення;

4) координує діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо реалізації в районі державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

5) приймає участь у підготовці, супроводі та відборі інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та наданню пропозицій до органів виконавчої влади щодо впровадження та вдосконалення механізмів фінансово-кредитної підтримки суб'єктів господарської діяльності, які реалізують (планують реалізувати) такі інвестиційні проекти;

6) координує взаємодію з міжнародними і українськими грантовими організаціями та здійснює моніторинг реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;

7) здійснює перегляд регуляторних актів;

8) бере участь у підготовці та розробці до видання навчально-методичних, довідкових, інформаційних, рекламних та презентаційних матеріалів, які сприятимуть розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності області, розвитку малого підприємництва, дозвільної системи та регуляторної політики;

9) здійснює роботу з підготовки та оновлення інвестиційного паспорту району;

10) координує роботу районного ресурсного центру розвитку громад;

 11) визначає інвестиційний попит району на основі визначених державою пріоритетів;

12) розробляє проект районних програм інвестиційного розвитку та міжнародної і міжрегіональної співпраці, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання вище зазначених програм;

13) готує пропозиції щодо надання підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у  пріоритетних галузях економіки району;

14) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату, готує пропозиції щодо перспективних інвестиційних проектів економічної та соціальної сфер;

15) співпрацює  з установами та організаціями, що займаються сприянням розвитку місцевих громад, підприємництву, інноваційно-інвестиційній діяльності та можуть надати методично-консультаційну підтримку на районному рівні;

16) відповідає за наповнення web-сайту адміністрації оперативною інформацією щодо інвестиційних можливостей району;

17) відповідає за оновлення реєстру (переліку) грантодавців, з якими доцільно налагодити співпрацю;

18) сприяє участі громад району в конкурсах проектів розвитку територіальних громад;

19) оновлює базу даних про вільні земельні ділянки, які можуть пропонуватися для реалізації інвестиційних проектів, веде моніторинг вільних земельних ділянок для визначення перспектив їх використання;

20) оновлює базу даних про наявність вільних приміщень на території району, які можуть пропонуватися для реалізації інвестиційних проектів, моніторингу вільних приміщень для визначення перспектив їх використання;

21) реалізує проекти міжнародної технічної допомоги та є координатор проектів;

22) приймає участь у розробці стратегічних і програмних документів з питань залучення зовнішньої допомоги ЄС відповідно до пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку України;

23) приймає участь у реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України у світову  економіку та розширення економічного і соціального співробітництва з ЄС.

У сфері інфраструктури:

1) аналізує стан і тенденції розвитку галузей транспорту та зв'язку району, бере участь у визначенні пріоритетів та готує голові райдержадміністрації пропозиції, спрямовані на забезпечення сталого розвитку району та організації надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності;

2) готує спрямовані на виконання законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо реформування і розвитку галузей транспорту та зв'язку і вживає заходів для їх реалізації;

3) аналізує потреби району в перевезенні автомобільним транспортом, у послугах  поштового  зв'язку,  телекомунікаціях  та  визначає відповідність їх нормативним показникам;

4) бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо створення сприятливих умов для надання транспортних послуг та послуг поштового зв'язку;

5) бере участь у формуванні напрямів діяльності райдержадміністрації щодо підвищення рівня безпеки експлуатації усіх видів транспорту та у роботі комісії з питань безпеки руху;

6) спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації  подає пропозиції щодо потреби в коштах для покриття витрат за надані послуги транспорту пільговим категоріям населення;

7) аналізує та готує інформацію про фактичне відшкодування приватним перевізникам коштів на перевезення населення пільгових категорій;

8) бере участь у формуванні транспортної мережі району;

9) здійснює аналіз та підготовку пропозицій щодо регулювання (встановлення) тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху в міжміському та приміському внутрішньообласному сполученні.

         У сфері комунальної інфраструктури:

1) проводить моніторинг об’єктів комунальної інфраструктури щодо протяжності та технічного стану – вулиць, мереж вуличного освітлення, пішохідних доріжок та тротуарів, мостів, шляхопроводів, зелених насаджень, газонів, квітників;

2) розробляє та формує за пропозиціями сільських, селищної рад переліки комунальних доріг, які потребують проведення першочергових ремонтних робіт;

3) проводить моніторинг  електрифікації вулиць населених пунктів району.

          У сфері містобудування, архітектури та будівництва:

1) підготовка рішень щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях;

2) внесення пропозицій щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району;

3) підготовка пропозицій до програм соціального-економічного розвитку району і подання їх на розгляд до районної державної адміністрації;

4) здійснення моніторингу:

реалізації схеми планування території району;

стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій);

забудови та іншого використання територій;

5) сприяння розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів;

6) внесення пропозицій виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації;

7) сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

8) забезпечення контролю в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом "б" частини першої статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";

9) підготовка пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;

10) у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, прийняття участі у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;

11) координація діяльності:

суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об'єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

12) надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

13) надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки;

14) надання пропозицій органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району;

15) оформлення паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;

16) забезпечення ведення містобудівного кадастру на території району;

17) забезпечення виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

18) співпраця з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об'єктів містобудування;

19) інформування населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

20) організація проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів

21) забезпечення в межах своїх повноважень охорони,  контролю  за використанням     пам'яток     архітектури    і    містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;

22) інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

У галузі будівництва:

1) бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (у разі визначення структурного підрозділу розпорядником коштів за програмою);

2) розробляє проекти комплексних районних програм будівництва, у тому числі житлового, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

3) здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціально значущих та незавершених будівництвом об'єктів;

5) здійснює моніторинг проектування та будівництва об'єктів в рамках реалізації проектів державного значення;

6) бере участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження, запровадження нових нормативних вимог з енергозбереження, контрольних показників теплового захисту та енергопаспортизації будівель, впровадження екологічно безпечних технологій;

7) бере участь у розробленні та організації реалізації заходів із забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів при проектуванні, будівництві та реконструкції будинків і споруд;

9) бере участь у складанні переліків об'єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території;

10) надає пропозиції щодо розроблення порядків залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;

11) розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів держадміністрації поточні перспективні програми капітального будівництва у межах адміністративно-територіальної одиниці, в межах компетенції забезпечує складання переліків проектів будов, титульних списків будов, проектно-вишукувальних робіт тощо;

12) здійснює інші повноваження у сфері будівництва відповідно до діючих законів України.

У сфері житлово-комунального господарства:

А) у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг:

1) розробляє і реалізує районні програми, приймає участь у розробленні, реалізації та фінансуванні державних програм у  сфері  житлово-комунального господарства ;

2) взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;

3) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них;

4) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням;

5) проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;

6) надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів житлово-комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції структурного підрозділу;

7) реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду соціального призначення;

8) розглядає питання спільно з органами місцевого самоврядування щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації державного житлового фонду, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ ;

9) інформує населення про проведення заходів щодо реконструкції, заміни житлового фонду;

10) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду;

Б) у сфері теплопостачання та енергозбереження:

1) організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об'єктів житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об'єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період ;

2) вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах району, оснащення об'єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води згідно із загальнодержавними та регіональними програмами.

3) забезпечує розроблення проектів з енергозбереження, проведення  енергетичних обстежень на підприємствах житлово-комунального господарства, сприяє впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій

В) у сфері питної води та питного водопостачання:

1) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у цій сфері правил і норм;

2) забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;

3) здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;

4) розробляє і забезпечує реалізацію проектів зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання

Г) у сферах благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання:

1) інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів ;

2) здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, озеленення, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;

3) надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

4) надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

5) надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання.

         У сфері цивільного захисту :

1) здійснює функцій постійно діючого органу управління цивільного захисту територіальної підсистеми (ланки);

2) забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням рішень комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, здійснює функцій робочого органу (секретаріату) такої комісії;

3) забезпечує  готовність  органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми (ланки) до дій за призначенням;

4) розробляє та подає на затвердження плани діяльності територіальної підсистеми (ланки), інші плани у сфері цивільного захисту, здійснює контроль за їх виконанням;

5) розробляє проекти місцевих програм у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, зменшення можливих втрат, надає програми у встановленому порядку на затвердження, забезпечує моніторинг їх реалізації;

6) проводить моніторинг надзвичайних ситуацій, здійснює прогнозування імовірності їх виникнення та визначає показники ризику;

8) забезпечує здійснення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

9) надає  пропозиції щодо утворення місцевих та комунальних аварійно-рятувальних служб, здійснює контроль за їх готовністю до дій за призначенням;

10) готує пропозиції до плану навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб місцевих державних адміністрацій, суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

11) сприяє   підготовці органів управління та сил цивільного захисту ланок територіальної підсистеми до дій за призначенням;

12) здійснює контроль за проведенням практичної підготовки на підприємствах, в установах та організаціях шляхом узагальнення звітів про проведення спеціальних об'єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту;

         13) визначає потреби та організовує завчасного накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у зонах спостереження суб'єктів господарювання радіаційної небезпеки I і II категорій, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного контролю та розвідки;

14) організовує  та здійснює заходи з питань створення, збереження і використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

15) організовує виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;

16) визначає потребу фонду захисних споруд цивільного захисту, планує  та організовує роботу з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення, організовує  його укриття;

17) готує рішення про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності;

18) організовує  облік фонду захисних споруд цивільного захисту;

19) організовує  проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх, за погодженням із ДСНС України, з фонду таких споруд;

20) надає на запити замовників вихідних даних та вимог до завдань на розробку розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі містобудівної документації та участь у підготовці вихідних даних для розробки розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у проектній документації;

21) у режимі підвищеної готовності для єдиної державної системи цивільного захисту, територіальної підсистеми (ланки):

         забезпечення організації оповіщення органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми (ланки), а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування їх про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;

підготовка розпорядчих документів, спрямованих на посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних об'єктах, території об'єкта підвищеної небезпеки та/або за його межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

організація функціонування постів радіаційного і хімічного спостереження та розрахунково-аналітичних груп для здійснення спостереження за радіаційною і хімічною обстановкою при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій, пов'язаних з викидом (виливом) у довкілля радіоактивних та небезпечних хімічних речовин;

уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;

уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій;

участь у заходах із приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, підготовка пропозицій щодо залучення у разі потреби додаткових сил і засобів;

22) у режимі надзвичайної ситуації для єдиної державної системи цивільного захисту, територіальної підсистеми (ланки):

забезпечення організації оповіщення органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми (ланки), а також населення про виникнення надзвичайної ситуації;

підготовка розпорядчих документів щодо переведення територіальної підсистеми (ланки) у режим надзвичайної ситуації, про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, у разі прийняття рішення про її утворення;

організація робіт із визначення зони надзвичайної ситуації;

здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

участь в організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, керівництві проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

участь в організації заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;

участь в організації (у разі потреби) евакуаційних заходів;

участь в організації радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

організація безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглих до них територіях;

забезпечення інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;

23) у режимі надзвичайного стану - виконання завдань відповідно до Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану";

24) здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, визначених законом.

У сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень:

1)  здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, спрямована на забезпечення визнання та захисту державою таких прав.

2) встановлення відповідності заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема:

відповідність обов'язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законом;

відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав;

відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі прав, відомостям, що містяться у поданих документах;

наявність обтяжень прав на нерухоме майно;

наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов'язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації;

3) перевірка документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення;

4) під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, надає запит до органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних інформаційних систем, документів та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником. Органи державної влади, підприємства, установи та організації зобов'язані безоплатно протягом трьох робочих днів з моменту отримання запиту надати запитувану інформацію в паперовій та (за можливості) в електронній формі;

5) використання відомостей Державного земельного кадастру шляхом безпосереднього доступу до нього у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України під час проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки;

6) відкриття та/або закриття розділів в Державному реєстрі прав, внесення до нього записів про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об'єкти та суб'єктів таких прав;

7) присвоєння за допомогою Державного реєстру прав реєстраційного номера об'єкту нерухомого майна під час проведення державної реєстрації прав;

8) виготовлення електронної копії документів та розміщення їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав);

9) формування документів за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав;

10) формування та ведення реєстраційних справ у паперовій формі.

11) здійснення інших повноважень, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

У сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:

1) державна реєстрація юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців;

2)  прийняття та перевірка документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів або відмови у державній реєстрації;

3) проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

4) ведення Єдиного державного реєстру;

5) ведення реєстраційних справ;

6) здійснення інших повноважень, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

 1. Відділ має право:

- скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

- залучати спеціалістів  інших структурних підрозділів районної державної адміністрації,  підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян  (за  погодженням  з  їхніми  керівниками)  для  розгляду питань, що належать до його компетенції;

- одержувати в  установленому  порядку  від  інших  структурних підрозділів    районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств,  установ та організацій  інформацію, документи,  інші  матеріали,  а  від  місцевих  органів  державної статистики - безоплатно статистичні дані,  необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- подавати відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних  та  інженерно-геологічних  робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил.