Slideshow CK

Привітання
Дорога до району та районного центру
Курган Огуз
Найвищий скіфський курган в Причорномор'ї Україні - могила скіфського царя IV століття до н. е.
Районна державна адміністрація
74701, Херсонська обл., смт.Нижні Сірогози, вул.Садова, 7, тел.: 05540-2-11-81, факс: 8-05540-2-14-59
Нижні Сірогози
Початок центральної вулиці
Пам'ятник "Скорботна мати''
Меморіал на честь воїнів, які захищали та визволяли район у роки Другої Світової війни
Вулиці районного центру
Школа в районному центрі
Нижньосірогозька ЗОШ I-III ступенів
Аграрні масиви району
Косовиця зернових
Збирання пшениці - основної зернової культури району
Нижньосірогозький район
Краса весняного квітування в степу
Святкування ювілею
Відзначення 200-річчя від заснування Нижніх Сірогоз
Вулиці селища
Біле вбрання дерев навесні
Водойми в центрі селища
Курган ''Козел''
Скіфська могила в степах біля села Новоолександрівка Нижньосірогозького району
Сільськогосподарські угіддя района
Соняшник - основна олійна культура в Нижньосірогозькому районі

Сектор економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі районної державної адміністрації

 

Адреса: 74701, смт. Нижні Сірогози, вул. Леніна, буд. 7.

 

Телефон: 2-16-62

 

Завідувач сектора економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі районної державної адміністрації – Ріжко Ельвіна Сергіївна.

 

Головний спеціаліст сектора економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі районної державної адміністрації – Пестрецова Наталія Сергіївна.

 

 

Перелік завдань, визначених положенням про сектор економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі районної державної адміністрації:

 

1) організовує виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку з економічних питань, здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності суб’єктів надання адміністративних послуг, центрів надання адміністративних послуг та їх адміністраторів;

5) аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки району, проводить оцінку внутрішньорайонної диференціації економічного і соціального розвитку району;

6) розробляє проект регіональної стратегії розвитку, забезпечує координацію виконання регіональної стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;

7) розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період та програми його економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти цільових програм, метою яких є розв’язання проблем розвитку району, забезпечує координацію виконання завдань цих програм;

8) забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період;

9) здійснює в установленому порядку моніторинг показників розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці для визнання територій  депресивними, розробляє програми подолання депресивності територій і здійснює моніторинг їх виконання;

10) розробляє в установленому порядку пропозиції щодо вступу відповідних об’єднань єврорегіонального співробітництва та реалізації спільних з іншими суб’єктами транскордонного співробітництва проектів (програм);

11) розробляє та надсилає проекти програм транскордонного співробітництва центральним органам виконавчої влади, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній сфері (для підготовки у межах повноважень експертних висновків стосовно доцільності надання державної фінансової підтримки реалізації проектів);

12) проводить моніторинг впливу цінової (тарифної) політики на ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на економічний і соціальний розвиток району;

13) розробляє та організовує реалiзацiю заходів, спрямованих на нарощування iнвестицiйних ресурсів, створення сприятливого iнвестицiйного клімату;

14) готує пропозиції щодо:

- погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

- надання за рахунок коштів місцевого бюджету державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

15) бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямків інноваційної діяльності;

16) готує та подає спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності пропозиції щодо включення інноваційних проектів за регіональними програмами до державних програм і їх фінансування шляхом кредитування з державного бюджету;

17) розробляє проекти місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг їх виконання;

18) сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого  і середнього підприємництва;

19) бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

20) сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб’єктів підприємницької діяльності;

21) бере участь у забезпечені реалізації єдиної інформаційної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

22) бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності дозвільних органів та державних адміністраторів;

23) забезпечує виконання районною державною адміністрацією повноважень уповноваженого органу управління щодо підприємств, установ та організацій, які належать до сфери її управління, відповідно до статті 6 Закону України „Про управління об’єктами державної власності“;

24) забезпечує нагляд за реалізацією проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та визначає координатора проекту;

25) погоджує плани закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаються за кошти  міжнародної технічної допомоги;

26) аналізує та подає Департаменту економічного, регіонального розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації підписані координатором проекту (програми) результати поточного та/або заключного моніторингу проектів (програм) міжнародної технічного допомоги;

27) бере участь у розробленні стратегічних і програмних документів з питань залучення зовнішньої допомоги ЄС відповідно до пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку;

28) бере участь у підготовці пропозицій щодо формування переліку товарів, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню;

29) здійснює моніторинг розвитку економічних і торгівельних відносин з ЄС та аналізує вплив наслідків функціонування зони вільної торгівлі з ЄС на економічний розвиток району;

30) бере участь разом з іншими структурними підрозділами в реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України у світову економіку та розширення економічного і соціального співробітництва з ЄС та Митним союзом;

31) забезпечує у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств та організацій району у виставково-ярмаркових заходах;

32) інформує суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що розташовані на території району, про накази Мінекономрозвитку щодо застосування (скасування, зміни виду, припинення дії) спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність“;

33) вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення законодавства України;

34) готує самостійно або з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

35) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

36) забезпечує реалізацію державної політики у сферах транспорту, зв’язку, дорожнього господарства;

37) здійснює спільно з відповідними організаціями заходи, спрямовані на забезпечення безпеки руху, на всіх видах транспорту і шляхах сполучення;

38) готує пропозиції щодо вдосконалення маршрутної мережі міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування;

39) готує та проводить конкурси з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району;

40) вносить пропозиції щодо проекту місцевого бюджету;

41) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

42) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

43) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

44) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

45) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

46) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції;

47) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

48) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

49) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

50) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

51) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

52) контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом делегованих повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну методичну допомогу;

53) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, пожежної безпеки;

54) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів відділу;

55)    забезпечує захист персональних даних;

56)    здійснює інші, передбачені законом повноваження.

 

Послуги, які надаються сектором економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі районної державної адміністрації

 

№ з/п
Назва послуги
Мета надання послуги
Прізвище, посада особи, що надає послугу, контактний телефон
Перелік документів, необхідних для отримання послуги
1
2
3
4
5
1
Надання допомоги виконкомам селищної та сільських рад у складанні щорічних програм економічного і соціального розвитку територій
Поліпшення якості складених  регіональних програм
Завідувач сектора  економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі районної державної адміністрації ,
тел. 2 16 62
Звернення селищного та сільських голів в усній або письмовій формі
2
Роз’яснення громадянам щодо цінової політики на основні продукти харчування
Зняття напруги серед населення у зв’язку з підвищенням цін на основні продукти харчування
Головний спеціаліст сектора  економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі районної державної адміністрації ,
тел. 2 16 62
Звернення громадян в усній або письмовій формі
3
Надання допомоги виконкомам селищної та сільських рад у складанні інвестиційних програм
Сприятиме залученню інвестицій в економіку регіону
Завідувач сектора  економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі районної державної адміністрації ,
тел. 2 16 62
Звернення селищного та сільських голів в усній або письмовій формі
4
Надання консультацій громадянам з питань захисту прав споживачів
Сприятиме поліпшенню культури обслуговування населення
Головний спеціаліст сектора  економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі районної державної адміністрації ,
тел. 2 16 62
Звернення громадян в усній або письмовій формі
5
Надання консультацій юридичним і фізичним особам  з питань підприємницької діяльності
Сприятиме розвитку підприємництва в районі
Завідувач сектора  економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі районної державної адміністрації ,
тел. 2 16 62
Звернення громадян в усній або письмовій формі

 

 

 Розпорядження голови районної державної адміністрації від 25 березня 2014 року № 90 «Про внесення змін до складу районних комісій, рад, робочих груп” внесено зміни до складу районних комісій, рад, робочих груп, утворених в районній державній адміністрації» та затверджено їх в новому складі. Працівники відділу економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі районної державної адміністрації входять до складу:

 

Районної координаційної ради з питань захисту прав споживачів;

 

Районної координаційної ради з питань розвитку підприємництва;

 

Районної комісії з питань координації міжгалузевих відносин з метою недопущень безпідставного підвищення цін на продовольчі товари;

 

Районної робочої групи з питань контролю за станом насичення торговельної мережі товарами місцевого та вітчизняного товаровиробника;

 

Комісії з питань економічно неактивних підприємств;

 

Постійно діючого районного штабу щодо посилення контролю за недопущенням торгівлі в неустановлених для цього місцях;

 

Комісії з питань безприбуткової діяльності суб’єктів підприємництва;

Робочої групи з питань упорядкування обліку юридичних осіб;

 

Районної робочої групи з підготовки заходів щодо проведення адміністративно-територіальної реформи;

 

Районної робочої групи по контролю за здійсненням операцій з металобрухтом на території району.