Slideshow CK

Привітання
Дорога до району та районного центру
Курган Огуз
Найвищий скіфський курган в Причорномор'ї Україні - могила скіфського царя IV століття до н. е.
Районна державна адміністрація
74701, Херсонська обл., смт.Нижні Сірогози, вул.Садова, 7, тел.: 05540-2-11-81, факс: 8-05540-2-14-59
Нижні Сірогози
Початок центральної вулиці
Пам'ятник "Скорботна мати''
Меморіал на честь воїнів, які захищали та визволяли район у роки Другої Світової війни
Вулиці районного центру
Школа в районному центрі
Нижньосірогозька ЗОШ I-III ступенів
Аграрні масиви району
Косовиця зернових
Збирання пшениці - основної зернової культури району
Нижньосірогозький район
Краса весняного квітування в степу
Святкування ювілею
Відзначення 200-річчя від заснування Нижніх Сірогоз
Вулиці селища
Біле вбрання дерев навесні
Водойми в центрі селища
Курган ''Козел''
Скіфська могила в степах біля села Новоолександрівка Нижньосірогозького району
Сільськогосподарські угіддя района
Соняшник - основна олійна культура в Нижньосірогозькому районі

 

ДЕКЛАРАЦІЯ №_______
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань пожежної безпеки

1. Повне найменування суб’єкта господарювання______________________________________ _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Керівник суб’єкта господарювання________________________________________________ ________________________________________________________________________________
                                                                                      (прізвище, ім’я та по батькові)

3. Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податку чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) _______________

4. Телефон ____________ телекс _______________ телефакс _______________

5. Адреса електронної пошти ___________________

6. Адреса суб’єкта господарювання _________________________________________________

________________________________________________________________________________
                                                            (індекс, область, місто, район, вулиця, будинок)

7. Ступінь ризику_________________________________________________________________ ___________________________________________________

(відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської

________________________________________________________________________________
                                діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного

________________________________________________________________________________
                                 нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки)

8.Об’єктне рухомості, що декларується:_____________________________________________ ________________________________________________________________________
                                                      (назва та місцезнаходження)

9. Стан утримання об’єкта нерухомості:______________________________________________ ___________________________________________________                         

(об’єкт утримується відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні (далі — Правила)

території:_______________________________________________________________________ _________________________________________

(відповідно до вимог розділу III Правил)

будівель, приміщень та споруд:_____________________________________________________ _________________________________________________________

(відповідно до вимог розділу III Правил)

евакуаційних шляхів і виходів:___________________________________________ ___________________________________________________________________

(відповідно до вимог розділу III Правил)

електрогосподарства:_____________________________________________________________ __________________________________________________

(відповідно до вимог розділу IV Правил)

систем опалення:_________________________________________________________________ ____________________

(відповідно до вимог розділу IV Правил)

систем вентиляції і кондиціонування:________________________________________________ _____________________________________________________________________

(відповідно до вимог розділу IV Правил)

газового обладнання:______________________________________________________________ ________________________________________________

(відповідно до вимог розділу IV Правил)

автоматичних установок протипожежного захисту та систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій:___________________________________________________________ ________________________________________________________________________

(відповідно до вимог розділу V Правил)

 

систем внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання: _______________________________________________________________

(відповідно до вимог розділу V Правил)

пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння:____________________________________________

(відповідно до вимог розділу V Правил)

 

 

____________________
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

______________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім‘я та по батькові)

 

 

 

 

 

МП

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК

ДЕКЛАРАЦІЯ №_______
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань пожежної безпеки

1. Повне найменування суб’єкта господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗІРКА»_________________________________________

_________________________________________________________________

2. Керівник суб’єкта господарювання _директор Іванов Іван Іванович
                                                                                      (прізвище, ім’я та по батькові)

3. Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податку чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) 27465579

4. Телефон 044 511-00-11 телекс _______________ телефакс 044 511-00-12

5. Адреса електронної пошти Zirka@01.ukr.net

6. Адреса суб’єкта господарювання 01001, м. Київ, вул. Мазепи, 1

_________________________________________________________________
                                                            (індекс, область, місто, район, вулиця, будинок)

7. Ступінь ризику (Високий), (Середній), (Незначний)
                                                             (відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської

_________________________________________________________________
                                діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного

_________________________________________________________________
                            нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки)

8. Об’єкт нерухомості, що декларується: приміщення офісу ТОВ «ЗІРКА», загальною площею 100 м?, розташованого за адресою: 01002, м. Київ,            просп. Вернадського, 3.______________________________________________

_________________________________________________________________
                                                      (назва та місцезнаходження)

_________________________________________________________________

9. Стан утримання об’єкта нерухомості: об’єкт нерухомості (І-го, ІІ-го,            ІІІ-го…) ступеню вогнестійкості, перекриття залізобетонні, зовнішні стіни цегляні, внутрішні перегородки гіпсокартонні…. об’єкт експлуатується відповідно до вимог правил пожежної безпеки________

 _________________________________________________________________
                               (об’єкт утримується відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні (далі — Правила)

території: територія відсутня, (або утримується відповідно до вимог              розділу 3 правил, а саме: територія очищена від горючого сміття, відходів виробництва, дороги та проїзди утримуються вільними та нічим не захаращені…)___________________________________________

(відповідно до вимог розділу III Правил)

будівель, приміщень та споруд: утримується відповідно до вимог розділу 3 правил, (або приміщення не захаращені сміттям, відходами__________ виробництва…)_________________________________________________

(відповідно до вимог розділу III Правил)

евакуаційних шляхів і виходів: утримуються відповідно до вимог розділу 3 правил, а саме: ширина та висота шляхів евакуації відповідають вимогам будівельних норм, утримуються вільними та нічим не захаращуються…)_______________________________________________

(відповідно до вимог розділу III Правил)

електрогосподарства: утримуються відповідно до вимог розділу 4 правил, а саме: експлуатація електроустановок відповідає вимогам ПУЕ. (проводяться заміри опору ізоляції, з’єднання проводів здійснено за допомогою затискання та опресування, заборонено використання тимчасових дільниць електромережі…)____________________________

(відповідно до вимог розділу IV Правил)

систем опалення: опалення централізоване знаходиться на балансі та обслуговуванні орендодавця в разі оренди (або утримуються відповідно до вимог розділу 4 правил…)_______________________________________

(відповідно до вимог розділу IV Правил)

систем вентиляції і кондиціонування: знаходиться на балансі та обслуговуванні орендодавця_в разі оренди (або утримуються відповідно до вимог розділу 4 правил…), або вказується що зазначені системи відсутні

(відповідно до вимог розділу IV Правил)

газового обладнання: знаходиться на балансі та обслуговуванні орендодавця, в разі оренди ( або утримується відповідно до вимог розділу 4 правил або вказується що зазначені системи відсутні_______________________________

 

(відповідно до вимог розділу IV Правил)

автоматичних установок протипожежного захисту та систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій: утримуються відповідно до вимог розділу 5 правил, а саме: (ким та коли прийняті системи в експлуатацію, ким обслуговуються)_________________________________________________

(відповідно до вимог розділу V Правил)

 

систем внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання: (вказується їх наявність, кількість та технічний стан)______________

(відповідно до вимог розділу V Правил)

пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння:                               (вказується їх наявність, кількість та технічний стан)______________

(відповідно до вимог розділу V Правил)

 

 

 

Директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)
______________
(підпис)
Іванов Іван Іванович
(прізвище, ім‘я та по батькові)
 
 
 
МП
 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Нижньосірогозького РС ГУДСНС України

у Херсонській області 

12.06.2015  №12

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Нижньосірогозького РС Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області процесу надання адміністративної послуги реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

 

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги
Відповідальна особа
Структурні підрозділи
ГУДСНС України у Херсонській області, відповідальні за етап (дію, рішення)
Строки виконання етапів (дія рішення)
1. Надходження декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки до
Нижньосірогозького РС ГУДСНС України у Херсонській області та їх реєстрація
Спеціаліст Нижньосірогозького РС ГУДСНС України у Херсонській області
Нижньосірогозький РС ГУДСНС України у Херсонській області
В порядку надходження документів
2. Попередній розгляд декларації, перевірка поданого пакету документів 
 
Спеціаліст Нижньосірогозького РС ГУДСНС України у Херсонській області
Нижньосірогозький РС ГУДСНС України у Херсонській області
Протягом одного  робочого дня
3. Підготовка листа із зауваженнями на адресу заявника/ реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки  та підготовка супровідного листа заявнику
Спеціаліст Нижньосірогозького РС ГУДСНС України у Херсонській області
Нижньосірогозький РС ГУДСНС України у Херсонській області
Протягом трьох  робочих днів
4. Надсилання замовникові листа із зауваженнями
/направлення зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної заявнику
Спеціаліст Нижньосірогозького РС ГУДСНС України у Херсонській області
Нижньосірогозький РС ГУДСНС України у Херсонській області
Протягом одного  робочого дня

 Начальник Нижньосірогозького  РС ГУДСНС України  у Херсонській області

підполковник  служби цивільного захисту                                                         А.М Конюх

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Нижньосірогозького РС ГУДСНС України

у Херсонській області 

12.06.2015  № 12

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

(найменування адміністративної послуги)

Нижньосірогозький РС Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуаційу Херсонській області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1
Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги
Нижньосірогозький районний сектор Головного управління Державної служба України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області,
74701, Херсонська область, смт Нижні Сірогози, вул. Височина, 71
2
Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги
Понеділок – четвер: з 9:00 до 17:00
П’ятниця: з 9:00 до 16:00
3
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб - сайт суб'єкта надання адміністративної послуги
Тел./факс: + 38 (0240) 2-15-82,
101,
електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4
Закони України
Кодекс цивільного захисту України
5
Акти Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від       5 червня 2013 р. № 440 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки»;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р  «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»
6
Акти центральних органів виконавчої влади
Наказ ДСНС України № 651 від 11.10.2013"Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з надзвичайних ситуацій";
окреме доручення ДСНС України від 03.02.2014 року № В-38 «Про підвищення ефективності заходів державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки»
Умови одержання адміністративної послуги
7
Підстава для отримання адміністративної послуги
Започаткування діяльності суб’єкта господарювання, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості
8
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них
Заповнена декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
суб'єкт господарювання з високим ступенем прийнятного ризику від провадження господарської діяльності  разом з заповненою декларацією подає позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення
9
Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
Особисто або поштою до центрів надання адміністративних послуг
10
Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги
Безоплатно
11
Строк надання адміністративної послуги
5 робочих днів
12
Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги
Декларацію подано чи оформлено з порушенням вимог, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня        2013 р. № 440 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки»
13
Результат надання адміністративної послуги
Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
14
Способи отримання відповіді (результату)
Особисто або поштою в  центрі надання адміністративних послуг

 

Начальник Нижньосірогозького  РС ГУДСНС України  у Херсонській області

підполковник  служби цивільного захисту                                                        А.М Конюх

 

 

Нові матеріали цієї категорії: